Certyfikat Dobrych Praktyk Związku Gmin Regionu Płockiego dla Pana Stefana Kotlewskiego Prezesa Zarządu PGO w Płocku Sp. z o.o.

Związek Gmin Regionu Płockiego uhonorował Pana Prezesa Stefana Kotlewskiego, wręczając Certyfikat Dobrych Praktyk w 2014 r. Powyższe wyróżnienie jest efektem współpracy w ramach projektu edukacyjnego „Segreguj odpady” realizowanego w latach 2002 – 2014.

Free WordPress Themes