Dostawa oleju napędowego do Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

DOKUMENTY DO POBRANIA Ogłoszenie o zamówieniu. Data dodania: 11.11.2022 SWZ, OPZ, Wzór umowy. Data dodania: 11.11.2022 Link do postępowania. Data dodania: 11.11.2022 ESPD – PDF | ESPD – XML. Data dodania: 11.11.2022 Załączniki w wersji edytowalnej.. Data dodania: 11.11.2022

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetworzenie) odpadów o kodzie 19 12 04 – tworzywa sztuczne i guma, wytworzone z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów selektywnie zbieranych pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

DOKUMENTY DO POBRANIA Ogłoszenie o zamówieniu. Data dodania: 9.11.2022 SWZ, OPZ, Wzór umowy. Data dodania: 9.11.2022 Link do postępowania. Data dodania: 9.11.2022 ESPD – PDF | ESPD – XML. Data dodania: 9.11.2022 Załączniki w wersji edytowalnej.. Data dodania: 9.11.2022 Pytania i odpowiedzi.. Data dodania: 22.11.2022

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetworzenie) odpadów o kodzie 19 12 12 – Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, wytworzonych z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i odpadów selektywnie zbieranych, pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

DOKUMENTY DO POBRANIA Ogłoszenie o zamówieniu. Data dodania: 8.11.2022 OPZ, Wzór umowy. Data dodania: 8.11.2022 SWZ. Data dodania: 8.11.2022 Link do postępowania. Data dodania: 8.11.2022 ESPD – PDF | ESPD – XML. Data dodania: 8.11.2022 Załączniki w wersji edytowalnej.. Data dodania: 8.11.2022 Pytania i odpowiedzi.. Data dodania: 22.11.2022

Zapraszamy do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży monitoringu przyrodniczego realizowanego w ramach inwestycji pn. “Nasadzenia techniczne drzew wokół kwatery 03”.

DOKUMENTY DO POBRANIA Zaproszenie do składania ofert. Data dodania: 8.11.2022 Wzór oferty – zał. nr 1 zaproszenia. Data dodania: 8.11.2022 Zlecenie nadzór inwestorski – zał. nr 2 zaproszenia. Data dodania: 8.11.2022 Szczegółowa specyfikacja techniczna nasadzeń – zał. nr 3 zaproszenia. Data dodania: 8.11.2022

Wykonanie serii pomiarów, badań w ramach monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne i instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania w roku 2023

DOKUMENTY DO POBRANIA Zaproszenie do składania ofert. Data dodania: 7.11.2022 Zał. nr 1 zaproszenia – formularz ofertowy. Data dodania: 7.11.2022 Zał. nr 2 zaproszenia – wzór umowy. Data dodania: 7.11.2022 Załączniki kalkulacyjne zaproszenia. Data dodania: 7.11.2022

Remont pomieszczeń w obiekcie numer 2 i obiekcie numer 1 na terenie Zakładu Przetwarzania Odpadów w Kobiernikach

DOKUMENTY DO POBRANIA Zaproszenie do składania ofert. Data dodania: 28.10.2022 Załącznik nr 1 Formularz oferty. Data dodania: 28.10.2022 Załącznik nr 2 Wzór Umowy. Data dodania: 28.10.2022 Załącznik nr 3 STAN ISTNIEJĄCY. Data dodania: 28.10.2022 Załącznik nr 4 ROZBIÓRKI. Data dodania: 28.10.2022 Załącznik nr 5 STAN PROJEKTOWANY. Data dodania: 28.10.2022

Zapraszamy do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży monitoringu przyrodniczego realizowanego w ramach inwestycji pn. “Nasadzenia techniczne drzew wokół kwatery 03”.

DOKUMENTY DO POBRANIA Zaproszenie do składania ofert. Data dodania: 26.10.2022 Załącznik nr 1 zaproszenia – wzór oferty. Data dodania: 26.10.2022 Załącznik nr 2 zaproszenia – wzór umowy. Data dodania: 26.10.2022 Załącznik nr 3 zaproszenia – szczegółowa specyfikacja techniczna nasadzeń. Data dodania: 26.10.2022

Remont pomieszczeń w obiekcie numer 2 i obiekcie numer 1 na terenie Zakładu Przetwarzania Odpadów w Kobiernikach

DOKUMENTY DO POBRANIA Zaproszenie do składania ofert. Data dodania: 19.10.2022 Załącznik nr 1 Formularz oferty. Data dodania: 19.10.2022 Załącznik nr 2 Wzór Umowy. Data dodania: 19.10.2022 Załącznik nr 3 STAN ISTNIEJĄCY. Data dodania: 19.10.2022 Załącznik nr 4 ROZBIÓRKI. Data dodania: 19.10.2022 Załącznik nr 5 TAN PROJEKTOWANY. Data dodania: 19.10.2022

Free WordPress Themes