Archiwum

Event pn. „100- lecie odzyskania przez Polskę niepodległości”

Opublikowano: 15 października 2018
Czytaj dalej

Dostawa nowej ładowarki kołowej do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Opublikowano: 08 grudnia 2014
Czytaj dalej

Wybór Wykonawcy usługi transportu ścieków z Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k Płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do Zakładu Wodno-Ściekowego na terenie PKN Orlen

Opublikowano: 26 listopada 2014
Czytaj dalej

Wykonanie usługi w zakresie ochrony osób i mienia w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Opublikowano: 21 listopada 2014
Czytaj dalej

Wybór Wykonawcy na dostawe oleju napędowego do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Opublikowano: 19 listopada 2014
Czytaj dalej

Usługa grupowego ubezpieczenia na ?ycie pracowników oraz członków rodzin pracowników Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Opublikowano: 14 listopada 2014
Czytaj dalej

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów o kodzie 19 12 12 – Inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne ni? wymienione w 19 12 11, pochodzącego z Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Opublikowano: 27 października 2014
Czytaj dalej

Rekultywacja kwater nr 01 i 02 składowiska odpadów komunalnych w Kobiernikach k/Płocka.

Opublikowano: 10 października 2014
Czytaj dalej

Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego Zakładu Utylizacji Opadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka sp. z o.o.

Opublikowano: 29 września 2014
Czytaj dalej

PEŁNIENIE KOMPLEKSOWEGO NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJ! ZADAN PN. MODERNIZACJA SORTOWNI TJ. INSTALACJI MECHANICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH, MODERNIZACJA KOMPOSTOWNI TJ. INSTALACJI BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW, BUDOWA NOWEJ KWATERY SKLADOWISKA ODPADÓW INNYCH NI— NIEBEZPIECZNE I OBOJETNE, REKULTYWACJA KWATER NR 01 I 02 SKLADOWISKA ODPADÓW W ZAKLADZIE UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH W KOBIERNIKACH

Opublikowano: 26 września 2014
Czytaj dalej

Modernizacja Kompostowni tj. instalacji biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach

Opublikowano: 30 lipca 2014
Czytaj dalej

Budowa nowej kwatery składowiska odpadów innych ni? niebezpieczne i obojetne w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach

Opublikowano: 29 lipca 2014
Czytaj dalej

Wybór Wykonawcy na dostawe drutu miekkiego ze stali niskoweglowej O 3,2mm do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Opublikowano: 24 lipca 2014
Czytaj dalej

Modernizacja Sortowni tj. instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach.

Opublikowano: 04 lipca 2014
Czytaj dalej

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport,przetwarzanie) odpadów o kodzie 190503-kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający sie do wykorzystania) pochodzących z Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikaxch k/Płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Opublikowano: 03 czerwca 2014
Czytaj dalej

Usługa kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Utylizacji Opadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Opublikowano: 13 lutego 2014
Czytaj dalej

Wybór Wykonawcy usługi transportu ścieków z Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/ Płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do Zakładu Wodno-Ściekowego na terenie PKN Orlen

Opublikowano: 08 kwietnia 2014
Czytaj dalej

Wybór Wykonawcy na dostawe oleju napedowego do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Opublikowano: 13 stycznia 2014
Czytaj dalej

Kobierniki 28-10-2013.

Opublikowano: 28 października 2013
Czytaj dalej

Kobierniki 30-09-2013.

Opublikowano: 30 września 2013
Czytaj dalej

Kobierniki 25-09-2013.

Opublikowano: 25 września 2013
Czytaj dalej

Kobierniki 11-09-2013.

Opublikowano: 11 września 2013
Czytaj dalej

Kobierniki 3-09-2013.

Opublikowano: 03 września 2013
Czytaj dalej

Kobierniki 8-08-2013.

Opublikowano: 08 sierpnia 2013
Czytaj dalej

Kobierniki 8-08-2013.

Opublikowano: 08 sierpnia 2013
Czytaj dalej

Kobierniki 6-08-2013.

Opublikowano: 06 sierpnia 2013
Czytaj dalej

Kobierniki 5-08-2013.

Opublikowano: 05 sierpnia 2013
Czytaj dalej

Kobierniki 15-07-2013.

Opublikowano: 15 lipca 2013
Czytaj dalej

Kobierniki 15-07-2013.

Opublikowano: 15 lipca 2013
Czytaj dalej

Kobierniki 04-07-2013.

Opublikowano: 04 lipca 2013
Czytaj dalej

Kobierniki 20-06-2013.

Opublikowano: 20 czerwca 2013
Czytaj dalej

Kobierniki 27-05-2013.

Opublikowano: 27 maja 2013
Czytaj dalej

Kobierniki 14-05-2013.

Opublikowano: 14 maja 2013
Czytaj dalej

Kobierniki 07-05-2013.

Opublikowano: 07 maja 2013
Czytaj dalej

Kobierniki 11-04-2013.

Opublikowano: 11 kwietnia 2013
Czytaj dalej

Kobierniki 08-04-2013.

Opublikowano: 08 kwietnia 2013
Czytaj dalej

Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa cześci istniejącego obiektu nr 13 na stacje obsługi lub remontu własnego sprzetu i pojazdów kołowych

Opublikowano: 19 lutego 2013
Czytaj dalej

Kobierniki 28-02-2013.

Opublikowano: 28 lutego 2013
Czytaj dalej

Kobierniki 07-02-2013.

Opublikowano: 07 lutego 2013
Czytaj dalej

Kobierniki 30-01-2013.

Opublikowano: 30 stycznia 2013
Czytaj dalej

Kobierniki 22-01-2013.

Opublikowano: 22 stycznia 2013
Czytaj dalej

Kobierniki 22-01-2013.

Opublikowano: 22 stycznia 2013
Czytaj dalej

Kobierniki 16-01-2013.

Opublikowano: 16 stycznia 2013
Czytaj dalej
Free WordPress Themes