Ogłoszenia o wyniku

Usługę transportu ścieków z terenu Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Zakładu Przetwarzania Odpadów i Zakładu Składowania Odpadów w Kobiernikach do Zakładu Wodno-Ściekowego zlokalizowanego na terenie PKN ORLEN

Opublikowano: 10 stycznia 2023
Czytaj dalej

Zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, stanowiącego pozostałość po demontażu odpadów wielkogabarytowych pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o.

Opublikowano: 05 stycznia 2023
Czytaj dalej

Dostawa drutu do prasy Presona

Opublikowano: 04 stycznia 2023
Czytaj dalej

Dostawa oleju napędowego do Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Opublikowano: 28 grudnia 2022
Czytaj dalej

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetworzenie) odpadów o kodzie 19 12 04 – tworzywa sztuczne i guma, wytworzone z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów selektywnie zbieranych pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Opublikowano: 21 grudnia 2022
Czytaj dalej

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetworzenie) odpadów o kodzie 19 12 12 – Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, wytworzonych z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i odpadów selektywnie zbieranych, pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Opublikowano: 19 grudnia 2022
Czytaj dalej

Wymiana ogrodzenia od strony północnej i zachodniej wraz z pracami towarzyszącymi na terenie Zakładu w Kobiernikach

Opublikowano: 20 września 2022
Czytaj dalej

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetworzenie) odpadów o kodzie 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych, wytworzonych w wyniku przetwarzania odpadów selektywnie zbieranych, pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Opublikowano: 22 lipca 2022
Czytaj dalej

Dostawa półprzepuszczalnego laminatu przewidzianego do montażu w istniejącej kompostowni (o budowie modułowej w postaci reaktorów) frakcji podsitowej wydzielonej w procesie mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych wraz z dwoma zestawami naprawczymi

Opublikowano: 15 lipca 2022
Czytaj dalej

Dostawa półprzepuszczalnego laminatu przewidzianego do montażu w istniejącej kompostowni (o budowie modułowej w postaci reaktorów) frakcji podsitowej wydzielonej w procesie mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych wraz z dwoma zestawami naprawczymi

Opublikowano: 15 czerwca 2022
Czytaj dalej

Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią ścieków na terenie Zakładu Przetwarzania Odpadów w Kobiernikach, gm. Stara Biała

Opublikowano: 03 czerwca 2022
Czytaj dalej

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

Opublikowano: 27 maja 2022
Czytaj dalej

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetworzenie) odpadów o kodzie 19 12 12 – Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, wytworzonych z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Opublikowano: 05 maja 2022
Czytaj dalej

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetworzenie) odpadów o kodzie 19 12 04 – tworzywa sztuczne i guma, wytworzone z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów selektywnie zbieranych, pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Opublikowano: 22 kwietnia 2022
Czytaj dalej

„Zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, stanowiącego pozostałość po demontażu odpadów wielkogabarytowych pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o. o”

Opublikowano: 13 kwietnia 2022
Czytaj dalej

Zaprojektowanie i wybudowanie zadania pn.: „Hermetyzacja hali przyjęć (ob. Nr 2)” w Zakładzie Przetwarzania Odpadów w Kobiernikach.

Opublikowano: 26 stycznia 2022
Czytaj dalej

Usługa transportu ścieków z terenu Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Zakładu Przetwarzania Odpadów i Zakładu Składowania Odpadów w Kobiernikach do Zakładu Wodno-Ściekowego zlokalizowanego na terenie PKN ORLEN

Opublikowano: 30 grudnia 2021
Czytaj dalej

Dostawa oleju napędowego do Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Opublikowano: 22 grudnia 2021
Czytaj dalej

Zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, stanowiącego pozostałość po demontażu odpadów wielkogabarytowych, pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z o.o.

Opublikowano: 13 września 2021
Czytaj dalej

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 04 – tworzywa sztuczne i guma, wytworzone z odpadów selektywnie zbieranych pochodzące z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z.o.o.

Opublikowano: 08 września 2021
Czytaj dalej

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 wytworzone ze zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów selektywnie zbieranych, pochodzące z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z.o.o.

Opublikowano: 07 września 2021
Czytaj dalej

Wykonanie placu magazynowania odpadów, surowców i produktów na działkach nr 42/7, 42/8, 42/9, 42/11, 43/3 w obrębie 12 – Kobierniki, gmina Stara Biała – etap II w ramach zadania pn.: „Plac magazynowania odpadów, surowców i produktów”.

Opublikowano: 11 sierpnia 2021
Czytaj dalej

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

Opublikowano: 02 czerwca 2021
Czytaj dalej

Wykonanie placu magazynowania odpadów, surowców i produktów na działkach nr 42/7, 42/8, 42/9, 42/11, 43/3 w obrębie 12 – Kobierniki, gmina Stara Biała – etap II w ramach zadania pn.: „Plac magazynowania odpadów, surowców i produktów”.

Opublikowano: 27 maja 2021
Czytaj dalej

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

Opublikowano: 29 marca 2021
Czytaj dalej

Usługa transportu ścieków z terenu Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Zakładu Przetwarzania Odpadów i Zakładu Składowania Odpadów w Kobiernikach do Zakładu Wodno-Ściekowego zlokalizowanego na terenie PKN ORLEN.

Opublikowano: 18 lutego 2021
Czytaj dalej

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzące z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z.o.o

Opublikowano: 10 lutego 2021
Czytaj dalej

Ubezpieczenia komunikacyjne PGO w Płocku Sp. z o.o.

Opublikowano: 03 lutego 2021
Czytaj dalej

Zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, stanowiącego pozostałość po demontażu odpadów wielkogabarytowych, pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z o. o

Opublikowano: 21 stycznia 2021
Czytaj dalej

Dostawa oleju napędowego do Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Opublikowano: 31 grudnia 2020
Czytaj dalej

Usługa ochrony osób i mienia w Przedsiębiorstwie Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – Zakład Przetwarzania Odpadów i Zakład Składowania Odpadów w Kobiernikach k/ Płocka

Opublikowano: 31 grudnia 2020
Czytaj dalej

Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Kobiernikach

Opublikowano: 06 listopada 2020
Czytaj dalej

Zakup przyczepy hakowej dla Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o.

Opublikowano: 28 października 2020
Czytaj dalej

Zakup ciągnika rolniczego dla Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o.

Opublikowano: 29 września 2020
Czytaj dalej

Zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierających inne niż wymienione w 17 01 06, pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Opublikowano: 02 września 2020
Czytaj dalej

Dostawa używanej ładowarki chwytakowej

Opublikowano: 14 sierpnia 2020
Czytaj dalej

Zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, stanowiącego pozostałość po demontażu odpadów wielkogabarytowych, pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o. o.

Opublikowano: 20 lipca 2020
Czytaj dalej

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzące z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z.o.o.

Opublikowano: 15 lipca 2020
Czytaj dalej

Dostawa oleju napędowego do Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Opublikowano: 09 czerwca 2020
Czytaj dalej

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o. o.

Opublikowano: 31 marca 2020
Czytaj dalej

Dostawa nowej mobilnej dwuwałowej rozdrabniarki wolnoobrotowej w formie leasingu operacyjnego

Opublikowano: 26 marca 2020
Czytaj dalej

Kompleksowe ubezpieczenie Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Opublikowano: 19 marca 2020
Czytaj dalej

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, wytworzonych z odpadów wielkogabarytowych, pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Opublikowano: 29 stycznia 2020
Czytaj dalej

Usługa transportu ścieków z terenu Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Zakładu Przetwarzania Odpadów i Zakładu Składowania Odpadów w Kobiernikach do Zakładu Wodno-Ściekowego zlokalizowanego na terenie PKN ORLEN

Opublikowano: 31 grudnia 2019
Czytaj dalej

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 190503 – kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) pochodzący z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o. o.

Opublikowano: 13 grudnia 2019
Czytaj dalej

Dostawa oleju napędowego do Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Opublikowano: 30 października 2019
Czytaj dalej

Usługa finansowania w formie leasingu dla nowej ładowarki kołowej

Opublikowano: 28 sierpnia 2019
Czytaj dalej

Usługa finansowania w formie leasingu dla nowej ładowarki kołowej

Opublikowano: 07 sierpnia 2019
Czytaj dalej

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Opublikowano: 30 lipca 2019
Czytaj dalej

Dostawa nowej ładowarki kołowej

Opublikowano: 11 czerwca 2019
Czytaj dalej

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW wraz z wiatrakiem o mocy 15 – 20 kW o pionowej osi obrotu na terenie Zakładu Produkcyjnego w Kobiernikach

Opublikowano: 10 maja 2019
Czytaj dalej

Kompleksowe ubezpieczenie Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

Opublikowano: 29 marca 2019
Czytaj dalej

Zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, wytworzonych z odpadów wielkogabarytowych, pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z o.o.

Opublikowano: 28 stycznia 2019
Czytaj dalej

Zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, wytworzonych z odpadów wielkogabarytowych, pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z o.o.

Opublikowano: 02 stycznia 2019
Czytaj dalej

Zakup nowego ciągnika rolniczego dla Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o.

Opublikowano: 29 listopada 2018
Czytaj dalej

Dostawa oleju napędowego do Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Opublikowano: 27 listopada 2018
Czytaj dalej

Usunięcie wad i usterek na kwaterze nr 03 składowiska odpadów w Kobiernikach (wyrwy w nasypie, nieprawidłowe spadki poprzeczne i podłużne drogi technologicznej, nieprawidłowe ułożenia płyt drogowych, brak obwałowania kwatery).

Opublikowano: 14 listopada 2018
Czytaj dalej

Zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 05 03 kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) pochodzące z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Opublikowano: 08 listopada 2018
Czytaj dalej

Zakup energii elektrycznej na potrzeby Zakładu w Kobiernikach Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o.

Opublikowano: 02 listopada 2018
Czytaj dalej

Zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierających inne niż wymienione w 17 01 06, pochodzące z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Opublikowano: 31 października 2018
Czytaj dalej

Zakup energii elektrycznej na potrzeby Zakładu w Kobiernikach Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o.

Opublikowano: 02 października 2018
Czytaj dalej

Usunięcie wad i usterek na kwaterze nr 03 składowiska odpadów w Kobiernikach (wyrwy w nasypie, nieprawidłowe spadki poprzeczne i podłużne drogi technologicznej, nieprawidłowe ułożenia płyt drogowych, brak obwałowania kwatery).

Opublikowano: 14 września 2018
Czytaj dalej

Zaprojektowanie i wybudowanie placów magazynowania odpadów, surowców i produktów na działkach nr 42/7, 42/8, 42/9, 42/10, 42/11, 43/3.w obrębie 12-Kobierniki, gmina Stara Biała

Opublikowano: 21 sierpnia 2018
Czytaj dalej

Zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o. o

Opublikowano: 12 czerwca 2018
Czytaj dalej

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Opublikowano: 08 maja 2018
Czytaj dalej

Usługa transportu ścieków z terenu Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Zakładu Przetwarzania Odpadów i Zakładu Składowania Odpadów w Kobiernikach do Zakładu Wodno-Ściekowego zlokalizowanego na terenie PKN ORLEN

Opublikowano: 20 marca 2018
Czytaj dalej

Usługa transportu ścieków z terenu Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Zakładu Przetwarzania Odpadów i Zakładu Składowania Odpadów w Kobiernikach do Zakładu Wodno-Ściekowego zlokalizowanego na terenie PKN ORLEN

Opublikowano: 06 marca 2018
Czytaj dalej

Usługa ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku

Opublikowano: 21 lutego 2018
Czytaj dalej

Usługa finansowania w formie leasingu dla używanej ładowarki chwytakowej

Opublikowano: 05 lutego 2018
Czytaj dalej

Usługa ochrony osób i mienia w Przedsiębiorstwie Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – Zakład Przetwarzania Odpadów i Zakład Składowania Odpadów w Kobiernikach k/Płocka

Opublikowano: 31 stycznia 2018
Czytaj dalej

Usługa ochrony osób i mienia w Przedsiębiorstwie Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – Zakład Przetwarzania Odpadów i Zakład Składowania Odpadów w Kobiernikach k/Płocka

Opublikowano: 23 stycznia 2018
Czytaj dalej

Usługa ochrony osób i mienia w Przedsiębiorstwie Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – Zakład Przetwarzania Odpadów i Zakład Składowania Odpadów w Kobiernikach k/Płocka

Opublikowano: 12 stycznia 2018
Czytaj dalej

Dostawa oleju napędowego do Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Opublikowano: 07 grudnia 2017
Czytaj dalej

Dostawa używanej ładowarki chwytakowej

Opublikowano: 18 września 2017
Czytaj dalej

Usunięcie wad i usterek z zakresu BHP w zmodernizowanej Sortowni Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialności – Zakład w Kobiernikach k/Płocka

Opublikowano: 02 czerwca 2017
Czytaj dalej

Usługę transportu ścieków z terenu Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Zakład w Kobiernikach k/Płocka do Zakładu Wodno-ściekowego zlokalizowanego na terenie PKN ORLEN.

Opublikowano: 08 maja 2017
Czytaj dalej

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, unieszkodliwianie) odpadu o kodzie 19 05 99 – inne niewymienione odpady (tzw. stabilizat), wytworzony w instalacji MBP, PGO w Płocku Sp. z o.o.

Opublikowano: 10 kwietnia 2017
Czytaj dalej

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Opublikowano: 20 marca 2017
Czytaj dalej

Opracowanie dokumentacji koncepcyjnej dla zadania: „Rozbudowa Sortowni Instalacji MBP w Zakładzie w Kobiernikach” .

Opublikowano: 20 marca 2017
Czytaj dalej

Dostawa samochodu ciężarowego nowego z zabudową do transportu kontenerów w formie leasingu operacyjnego.

Opublikowano: 13 marca 2017
Czytaj dalej

Ochrona osób i mienia w Przedsiębiorstwie Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Zakładzie Produkcyjnym w Kobiernikach k/ Płocka

Opublikowano: 20 stycznia 2017
Czytaj dalej

Dostawa oleju napędowego do Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Opublikowano: 05 stycznia 2017
Czytaj dalej

Dostawa samochodu ciężarowego nowego z zabudową do transportu kontenerów w formie leasingu operacyjnego.

Opublikowano: 29 grudnia 2016
Czytaj dalej

Zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierających inne niż wymienione w 17 01 06, pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Opublikowano: 14 grudnia 2016
Czytaj dalej

Usunięcie wad i usterek polegających na dostawie i naprawie urządzeń dla zmodernizowanej sortowni w Przedsiębiorstwie Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład w Kobiernikach k/Płocka.

Opublikowano: 20 września 2016
Czytaj dalej

Budowa placu dojrzewania i magazynowania stabilizatu oraz kompostu wraz z niezbędną infrastrukturą etap I i II w ramach zadania Modernizacja i rozbudowa zakładu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów.

Opublikowano: 27 kwietnia 2016
Czytaj dalej

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 05 03 – kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Opublikowano: 20 kwietnia 2016
Czytaj dalej

Usługa kompleksowego ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o.

Opublikowano: 29 lutego 2016
Czytaj dalej

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzącym z Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Opublikowano: 29 stycznia 2016
Czytaj dalej

Dostawę i montaż elektronicznej wagi samochodowej najazdowej o nośności 40T i długości 12,0m.

Opublikowano: 29 stycznia 2016
Czytaj dalej

Usługa transportu ścieków z Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do Zakładu Wodno-ściekowego zlokalizowanego na terenie PKN ORLEN

Opublikowano: 22 grudnia 2015
Czytaj dalej

Dostawa oleju napędowego do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Opublikowano: 16 grudnia 2015
Czytaj dalej

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 05 03 – kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) pochodzących z Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Opublikowano: 12 października 2015
Czytaj dalej

Dostawa nowej ładowarki teleskopowej do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Opublikowano: 06 października 2015
Czytaj dalej

Budowa magazynu na odpady grupy 19 i surowce wtórne – II etap.

Opublikowano: 11 sierpnia 2015
Czytaj dalej

Dostawa i montaż wagi najazdowej o nośności 60 ton.

Opublikowano: 16 lipca 2015
Czytaj dalej

Remont prasy Presona typ LP80VH1 na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Opublikowano: 20 maja 2015
Czytaj dalej

Usługa kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka sp. z o.o.

Opublikowano: 20 lutego 2015
Czytaj dalej

Dostawa nowej ładowarki kołowej do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Opublikowano: 30 grudnia 2014
Czytaj dalej

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wybór Wykonawcy usługi transportu ścieków z Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k Płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do Zakładu Wodno-Ściekowego na terenie PKN Orlen”

Opublikowano: 18 grudnia 2014
Czytaj dalej

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wybór Wykonawcy na dostawę oleju napędowego do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.”

Opublikowano: 18 grudnia 2014
Czytaj dalej

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów o kodzie 19 12 12 – Inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, pochodzącego z Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.”

Opublikowano: 15 grudnia 2014
Czytaj dalej

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie usługi w zakresie ochrony osób i mienia w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.”

Opublikowano: 15 grudnia 2014
Czytaj dalej

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Modernizacja Kompostowni tj. instalacji biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach.”

Opublikowano: 18 listopada 2014
Czytaj dalej

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Rekultywacja kwater nr 01 i 02 składowiska odpadów komunalnych w Kobiernikach k/Płocka.”

Opublikowano: 13 listopada 2014
Czytaj dalej

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „PEŁNIENIE KOMPLEKSOWEGO NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĽ ZADAŃ PN. MODERNIZACJA SORTOWNI TJ. INSTALACJI MECHANICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH, MODERNIZACJA KOMPOSTOWNI TJ. INSTALACJI BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW, BUDOWA NOWEJ KWATERY SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE, REKULTYWACJA KWATER NR 01 I 02 SKŁADOWISKA ODPADÓW W ZAKŁADZIE UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH W KOBIERNIKACH”

Opublikowano: 05 listopada 2014
Czytaj dalej

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego Zakładu Utylizacji Opadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka sp. z o.o.”

Opublikowano: 15 października 2014
Czytaj dalej

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Modernizacja Sortowni tj. instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach”

Opublikowano: 18 września 2014
Czytaj dalej

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowa nowej kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach”

Opublikowano: 17 września 2014
Czytaj dalej

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport,przetwarzanie) odpadów o kodzie 190503-kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) pochodzących z Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikaxch k/Płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

Opublikowano: 11 sierpnia 2014
Czytaj dalej

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wybór Wykonawcy na dostawę drutu miękkiego ze stali niskowęglowej O 3,2mm do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

Opublikowano: 11 sierpnia 2014
Czytaj dalej

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wybór Wykonawcy usługi transportu ścieków z Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/ Płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do Zakładu Wodno-Ściekowego na terenie PKN Orlen”

Opublikowano: 25 kwietnia 2014
Czytaj dalej

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Usługa kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Utylizacji Opadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

Opublikowano: 25 lutego 2014
Czytaj dalej

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wybór Wykonawcy na dostawę oleju napędowego do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

Opublikowano: 07 lutego 2014
Czytaj dalej

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części istniejącego obiektu nr 13 na stację obsługi lub remontu własnego sprzętu i pojazdów kołowych”

Opublikowano: 30 stycznia 2014
Czytaj dalej
Free WordPress Themes