10 marca 2017

O nas

Spółka PGO w Płocku (wcześniej Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Spółka z o.o.)  została powołana Uchwałą Rady Miasta Płocka dnia 27 stycznia 1998 roku. Organem założycielskim jest Gmina Płock posiadająca 100% udziałów. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000158021. Na dzień 31.12.2016 r. kapitał zakładowy wynosi 41.288.000,00 zł. Nr rejestrowy BDO: 000034060.

Maksymalna moc przerobowa Zakładu Produkcyjnego w Kobiernikach to:

  • 60.000 Mg/rok niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
  • 5.000 Mg/rok selektywnie zebranych bioodpadów,
  • 3.000 Mg/rok odpadów wielkogabarytowych,
  • 5.000 Mg/rok odpadów surowcowych selektywnie zbieranych.
Free WordPress Themes