11 maja 2017

Profil spółki

Profil spółki obejmuje:

 1. Kompleksowe gospodarowanie odpadami komunalnymi w tym:
  – sortowanie odpadów w celu odzyskania surowców,
  – przetwarzania frakcji organicznej,
 2. Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne,
 3. Biologiczne przetwarzanie selektywnie zebranych bioodpadów,
 4. Składowanie odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,
 5. Zbieranie zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego,
 6. Sprzedaż surowców wtórnych,
 7. Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Miasta Płocka.
Free WordPress Themes