Ogłoszenia o wszczęciu postępowania i specyfikacja warunków zamówienia

Modernizacja przepompowni P1 zlokalizowanej na terenie Zakładu w Kobiernikach wraz z pracami towarzyszącymi obejmującymi wykonanie dodatkowego sterowania pracą pomp w studni P1 z uwzględnieniem poziomu ścieków znajdujących się w zbiorniku oraz wymianą linii zasilającej pomiędzy studnią P1, a wagą samochodową zlokalizowaną w pobliżu placu nr 24

Opublikowano: 05 lipca 2024
Czytaj dalej

Remont hali magazynowej położonej na terenie Zakładu Przetwarzania Odpadów w Kobiernikach

Opublikowano: 02 lipca 2024
Czytaj dalej

Dostawa podnośnika przegubowego/przegubowego teleskopowego

Opublikowano: 26 czerwca 2024
Czytaj dalej

Dostawa podnośnika przegubowego/przegubowego teleskopowego w formie leasingu operacyjnego

Opublikowano: 03 czerwca 2024
Czytaj dalej

Dostawa podnośnika przegubowego/przegubowego teleskopowego w formie leasingu operacyjnego

Opublikowano: 10 maja 2024
Czytaj dalej

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetworzenie) odpadów o kodzie 19 12 12 – Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, wytworzonych z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i z odpadów selektywnie zbieranych, pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Opublikowano: 30 kwietnia 2024
Czytaj dalej

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetworzenie) odpadów o kodzie 19 12 04 – tworzywa sztuczne i guma, wytworzone z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów selektywnie zbieranych, pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Opublikowano: 30 kwietnia 2024
Czytaj dalej

Zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, stanowiącego pozostałość po demontażu odpadów wielkogabarytowych, pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o. o

Opublikowano: 30 kwietnia 2024
Czytaj dalej

Usługa transportu ścieków z terenu Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Zakładu Przetwarzania Odpadów i Zakładu Składowania Odpadów w Kobiernikach do Zakładu Wodno-Ściekowego zlokalizowanego na terenie ORLEN S.A.

Opublikowano: 05 marca 2024
Czytaj dalej

Modernizacja linii B – dostawa i montaż nowego przenośnika

Opublikowano: 19 stycznia 2024
Czytaj dalej

Świadczenie usługi w zakresie ochrony osób i mienia w Przedsiębiorstwie Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o. – Zakład Przetwarzania i Zakład Składowania Odpadów w Kobiernikach k/Płocka

Opublikowano: 03 stycznia 2024
Czytaj dalej

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetworzenie) odpadów o kodzie 19 12 04 – tworzywa sztuczne i guma, wytworzone z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów selektywnie zbieranych, pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Opublikowano: 27 października 2023
Czytaj dalej

Zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, stanowiącego pozostałość po demontażu odpadów wielkogabarytowych, pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o. o

Opublikowano: 27 października 2023
Czytaj dalej

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetworzenie) odpadów o kodzie 19 12 12 – Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, wytworzonych z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i z odpadów selektywnie zbieranych, pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Opublikowano: 27 października 2023
Czytaj dalej

Dostawa oleju napędowego do Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Opublikowano: 27 września 2023
Czytaj dalej

„Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetworzenie) odpadów o kodzie 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych, wytworzonych w wyniku przetwarzania odpadów selektywnie zbieranych, pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

Opublikowano: 19 lipca 2023
Czytaj dalej

„Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetworzenie) odpadów o kodzie 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych, wytworzonych w wyniku przetwarzania odpadów selektywnie zbieranych, pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

Opublikowano: 04 lipca 2023
Czytaj dalej

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

Opublikowano: 04 maja 2023
Czytaj dalej

Usługa transportu ścieków z terenu Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Zakładu Przetwarzania Odpadów i Zakładu Składowania Odpadów w Kobiernikach do Zakładu Wodno-Ściekowego zlokalizowanego na terenie PKN ORLEN.

Opublikowano: 20 grudnia 2022
Czytaj dalej

Dostawa drutu do prasy Presona

Opublikowano: 20 grudnia 2022
Czytaj dalej

Dostawa oleju napędowego do Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Opublikowano: 11 listopada 2022
Czytaj dalej

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetworzenie) odpadów o kodzie 19 12 04 – tworzywa sztuczne i guma, wytworzone z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów selektywnie zbieranych pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Opublikowano: 09 listopada 2022
Czytaj dalej

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetworzenie) odpadów o kodzie 19 12 12 – Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, wytworzonych z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i odpadów selektywnie zbieranych, pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Opublikowano: 08 listopada 2022
Czytaj dalej

Zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, stanowiącego pozostałość po demontażu odpadów wielkogabarytowych pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o.

Opublikowano: 07 listopada 2022
Czytaj dalej

Wymian ogrodzenia od strony północnej i zachodniej wraz z pracami towarzyszącymi na terenie Zakładu w Kobiernikach. Wizje lokalne odbędą się w dniach 24.08.2022 oraz 25.08.2022 o godz. 10:00

Opublikowano: 19 sierpnia 2022
Czytaj dalej

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetworzenie) odpadów o kodzie 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych, wytworzonych w wyniku przetwarzania odpadów selektywnie zbieranych, pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Opublikowano: 06 lipca 2022
Czytaj dalej

Dostawa półprzepuszczalnego laminatu przewidzianego do montażu w istniejącej kompostowni (o budowie modułowej w postaci reaktorów) frakcji podsitowej wydzielonej w procesie mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych wraz z dwoma zestawami naprawczymi

Opublikowano: 22 czerwca 2022
Czytaj dalej

Dostawa półprzepuszczalnego laminatu przewidzianego do montażu w istniejącej kompostowni (o budowie modułowej w postaci reaktorów) frakcji podsitowej wydzielonej w procesie mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych wraz z dwoma zestawami naprawczymi

Opublikowano: 23 maja 2022
Czytaj dalej

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

Opublikowano: 16 maja 2022
Czytaj dalej

Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią ścieków na terenie Zakładu Przetwarzania Odpadów w Kobiernikach, gm. Stara Biała

Opublikowano: 21 kwietnia 2022
Czytaj dalej

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetworzenie) odpadów o kodzie 19 12 04 – tworzywa sztuczne i guma, wytworzone z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów selektywnie zbieranych, pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Opublikowano: 14 marca 2022
Czytaj dalej

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetworzenie) odpadów o kodzie 19 12 12 – Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, wytworzonych z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Opublikowano: 11 marca 2022
Czytaj dalej

Zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, stanowiącego pozostałość po demontażu odpadów wielkogabarytowych pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o.

Opublikowano: 02 marca 2022
Czytaj dalej

Zaprojektowanie i wybudowanie zadania pn.: „Hermetyzacja hali przyjęć (ob. Nr 2)” w Zakładzie Przetwarzania Odpadów w Kobiernikach.

Opublikowano: 10 grudnia 2021
Czytaj dalej

Dostawa oleju napędowego do Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Opublikowano: 10 listopada 2021
Czytaj dalej

Usługa transportu ścieków z terenu Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Zakładu Przetwarzania Odpadów i Zakładu Składowania Odpadów w Kobiernikach do Zakładu Wodno-Ściekowego zlokalizowanego na terenie PKN ORLEN

Opublikowano: 28 października 2021
Czytaj dalej

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 04 – tworzywa sztuczne i guma, wytworzone z odpadów selektywnie zbieranych pochodzące z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z.o.o.

Opublikowano: 27 lipca 2021
Czytaj dalej

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 wytworzone ze zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów selektywnie zbieranych, pochodzące z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z.o.o.

Opublikowano: 26 lipca 2021
Czytaj dalej

Zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, stanowiącego pozostałość po demontażu odpadów wielkogabarytowych, pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z o.o.

Opublikowano: 21 lipca 2021
Czytaj dalej

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

Opublikowano: 21 maja 2021
Czytaj dalej

Wykonanie placu magazynowania odpadów, surowców i produktów na działkach nr 42/7, 42/8, 42/9, 42/11, 43/3 w obrębie 12 – Kobierniki, gmina Stara Biała – etap II w ramach zadania pn.: „Plac magazynowania odpadów, surowców i produktów”.

Opublikowano: 22 marca 2021
Czytaj dalej

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

Opublikowano: 09 marca 2021
Czytaj dalej

Ubezpieczenia komunikacyjne PGO w Płocku Sp. z o.o.

Opublikowano: 31 grudnia 2020
Czytaj dalej

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzące z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z.o.o.

Opublikowano: 28 grudnia 2020
Czytaj dalej

Zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, stanowiącego pozostałość po demontażu odpadów wielkogabarytowych, pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z o.o.

Opublikowano: 18 grudnia 2020
Czytaj dalej

Usługa transportu ścieków z terenu Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Zakładu Przetwarzania Odpadów i Zakładu Składowania Odpadów w Kobiernikach do Zakładu Wodno-Ściekowego zlokalizowanego na terenie PKN ORLEN.

Opublikowano: 18 grudnia 2020
Czytaj dalej

Dostawa oleju napędowego do Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Opublikowano: 27 listopada 2020
Czytaj dalej

Usługa ochrony osób i mienia w Przedsiębiorstwie Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – Zakład Przetwarzania Odpadów i Zakład Składowania Odpadów w Kobiernikach k/ Płocka

Opublikowano: 27 listopada 2020
Czytaj dalej

Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Kobiernikach

Opublikowano: 15 października 2020
Czytaj dalej

Zakup przyczepy hakowej dla Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o.

Opublikowano: 01 października 2020
Czytaj dalej

Zakup ciągnika rolniczego dla Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o.

Opublikowano: 09 września 2020
Czytaj dalej

Zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierających inne niż wymienione w 17 01 06, pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Opublikowano: 18 sierpnia 2020
Czytaj dalej

Dostawa używanej ładowarki chwytakowej

Opublikowano: 27 lipca 2020
Czytaj dalej

Zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, stanowiącego pozostałość po demontażu odpadów wielkogabarytowych, pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z o.o.

Opublikowano: 10 czerwca 2020
Czytaj dalej

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzące z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z.o.o.

Opublikowano: 09 czerwca 2020
Czytaj dalej

Dostawa oleju napędowego do Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Opublikowano: 20 maja 2020
Czytaj dalej

Kompleksowe ubezpieczenie Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Opublikowano: 28 lutego 2020
Czytaj dalej

Dostawa nowej mobilnej dwuwałowej rozdrabniarki wolnoobrotowej w formie leasingu operacyjnego

Opublikowano: 15 stycznia 2020
Czytaj dalej

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z.o.o.

Opublikowano: 18 grudnia 2019
Czytaj dalej

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, wytworzonych z odpadów wielkogabarytowych, pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z o.o.

Opublikowano: 17 grudnia 2019
Czytaj dalej

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 190503 – kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) pochodzący z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o. o.

Opublikowano: 25 listopada 2019
Czytaj dalej

Dostawa oleju napędowego do Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Opublikowano: 30 października 2019
Czytaj dalej

Dostawę oleju napędowego do Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Opublikowano: 09 października 2019
Czytaj dalej

Usługę transportu ścieków z terenu Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Zakładu Przetwarzania Odpadów i Zakładu Składowania Odpadów w Kobiernikach do Zakładu Wodno-Ściekowego zlokalizowanego na terenie PKN ORLEN

Opublikowano: 09 października 2019
Czytaj dalej

Usługa finansowania w formie leasingu dla nowej ładowarki kołowej

Opublikowano: 07 sierpnia 2019
Czytaj dalej

Usługa finansowania w formie leasingu dla nowej ładowarki kołowej

Opublikowano: 19 lipca 2019
Czytaj dalej

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Opublikowano: 03 czerwca 2019
Czytaj dalej

Dostawa nowej ładowarki kołowej

Opublikowano: 21 maja 2019
Czytaj dalej

Kompleksowe ubezpieczenie Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Opublikowano: 19 marca 2019
Czytaj dalej

Budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW wraz z wiatrakiem o mocy 15 – 20 kW o pionowej osi obrotu na terenie Zakładu Produkcyjnego w Kobiernikach.

Opublikowano: 08 marca 2019
Czytaj dalej

Zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, wytworzonych z odpadów wielkogabarytowych, pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z o.o.

Opublikowano: 02 stycznia 2019
Czytaj dalej

Usługa ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku sp. z o.o.

Opublikowano: 19 grudnia 2018
Czytaj dalej

Zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o. o

Opublikowano: 13 grudnia 2018
Czytaj dalej

Zakup nowego ciągnika rolniczego dla Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o.

Opublikowano: 09 listopada 2018
Czytaj dalej

Dostawa oleju napędowego do Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Opublikowano: 05 listopada 2018
Czytaj dalej

Zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 05 03 kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) pochodzące z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Opublikowano: 17 października 2018
Czytaj dalej

Zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierających inne niż wymienione w 17 01 06, pochodzące z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Opublikowano: 12 października 2018
Czytaj dalej

Zakup energii elektrycznej na potrzeby Zakładu w Kobiernikach Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o.

Opublikowano: 04 października 2018
Czytaj dalej

Usunięcie wad i usterek na kwaterze nr 03 składowiska odpadów w Kobiernikach (wyrwy w nasypie, nieprawidłowe spadki poprzeczne i podłużne drogi technologicznej, nieprawidłowe ułożenia płyt drogowych, brak obwałowania kwatery).

Opublikowano: 28 września 2018
Czytaj dalej

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do udziału w postępowaniu obejmującym wybór Wykonawcy zadania pn. „Wewnętrzna instalacja hydrantowa oraz przyłącze wodociągowe” w budynku Magazynu odpadów i surowców wtórnych zlokalizowanym na terenie Zakładu Przetwarzania Odpadów w Kobiernikach

Opublikowano: 20 września 2018
Czytaj dalej

Zakup energii elektrycznej na potrzeby Zakładu w Kobiernikach Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o.

Opublikowano: 07 września 2018
Czytaj dalej

Usunięcie wad i usterek na kwaterze nr 03 składowiska odpadów w Kobiernikach (wyrwy w nasypie, nieprawidłowe spadki poprzeczne i podłużne drogi technologicznej, nieprawidłowe ułożenia płyt drogowych, brak obwałowania kwatery).

Opublikowano: 29 czerwca 2018
Czytaj dalej

Zaprojektowanie i wybudowanie placów magazynowania odpadów, surowców i produktów na działkach nr 42/7, 42/8, 42/9, 42/10, 42/11, 43/3.w obrębie 12-Kobierniki, gmina Stara Biała

Opublikowano: 26 czerwca 2018
Czytaj dalej

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do udziału w postępowaniu obejmującym wybór Wykonawcy zadania pn. “Wykonanie instalacji likwidującej uciążliwości odorowe”

Opublikowano: 04 czerwca 2018
Czytaj dalej

Zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z. o. o.

Opublikowano: 24 maja 2018
Czytaj dalej

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Opublikowano: 19 marca 2018
Czytaj dalej

Usługa transportu ścieków z terenu Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Zakładu Przetwarzania Odpadów i Zakładu Składowania Odpadów w Kobiernikach do Zakładu Wodno-Ściekowego zlokalizowanego na terenie PKN ORLEN

Opublikowano: 07 marca 2018
Czytaj dalej

Usługa transportu ścieków z terenu Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Zakładu Przetwarzania Odpadów i Zakładu Składowania Odpadów w Kobiernikach do Zakładu Wodno-Ściekowego zlokalizowanego na terenie PKN ORLEN

Opublikowano: 21 lutego 2018
Czytaj dalej

Usługa ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku

Opublikowano: 06 lutego 2018
Czytaj dalej

Usługa ochrony osób i mienia w Przedsiębiorstwie Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – Zakład Przetwarzania Odpadów i Zakład Składowania Odpadów w Kobiernikach k/Płocka

Opublikowano: 23 stycznia 2018
Czytaj dalej

Usługa ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku

Opublikowano: 17 stycznia 2018
Czytaj dalej

Usługa ochrony osób i mienia w Przedsiębiorstwie Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – Zakład Przetwarzania Odpadów i Zakład Składowania Odpadów w Kobiernikach k/Płocka

Opublikowano: 12 stycznia 2018
Czytaj dalej

Usługa finansowania w formie leasingu dla używanej ładowarki chwytakowej

Opublikowano: 11 stycznia 2018
Czytaj dalej

Usługa ochrony osób i mienia w Przedsiębiorstwie Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – Zakład Przetwarzania Odpadów i Zakład Składowania Odpadów w Kobiernikach k/Płocka

Opublikowano: 04 stycznia 2018
Czytaj dalej

Usługa ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku

Opublikowano: 24 listopada 2017
Czytaj dalej

Dostawa oleju napędowego do Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Opublikowano: 20 listopada 2017
Czytaj dalej

Dostawa używanej ładowarki chwytakowej

Opublikowano: 10 sierpnia 2017
Czytaj dalej

Usunięcie wad i usterek z zakresu BHP w zmodernizowanej Sortowni Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Zakład w Kobiernikach k/Płocka

Opublikowano: 08 maja 2017
Czytaj dalej

Usługę transportu ścieków z terenu Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Zakład w Kobiernikach k/Płocka do Zakładu Wodno-ściekowego zlokalizowanego na terenie PKN ORLEN.

Opublikowano: 10 kwietnia 2017
Czytaj dalej

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, unieszkodliwianie) odpadu o kodzie 19 05 99 inne niewymienione odpady (tzw. stabilizat), wytworzony w instalacji MBP, PGO w Płocku Sp. z o.o.

Opublikowano: 23 marca 2017
Czytaj dalej

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 12 inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Opublikowano: 21 stycznia 2017
Czytaj dalej

Dostawa samochodu ciężarowego nowego z zabudową do transportu kontenerów w formie leasingu operacyjnego.

Opublikowano: 18 stycznia 2017
Czytaj dalej

Ochrona osób i mienia w Przedsiębiorstwie Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Zakładzie Produkcyjnym w Kobiernikach k/ Płocka

Opublikowano: 05 stycznia 2017
Czytaj dalej

Dostawa samochodu ciężarowego nowego z zabudową do transportu kontenerów w formie leasingu operacyjnego

Opublikowano: 16 grudnia 2016
Czytaj dalej

Dostawa oleju napędowego do Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Opublikowano: 15 grudnia 2016
Czytaj dalej

Zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierających inne niż wymienione w 17 01 06, pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Opublikowano: 30 listopada 2016
Czytaj dalej

Usunięcie wad i usterek polegających na dostawie i naprawie urządzeń dla zmodernizowanej sortowni w Przedsiębiorstwie Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład w Kobiernikach k/Płocka.

Opublikowano: 27 lipca 2016
Czytaj dalej

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 05 03 – kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Opublikowano: 06 kwietnia 2016
Czytaj dalej

Budowa placu dojrzewania i magazynowania stabilizatu oraz kompostu wraz z niezbedną infrastrukturą etap I i II w ramach zadania Modernizacja i rozbudowa zakładu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów.

Opublikowano: 16 marca 2016
Czytaj dalej

Usługa kompleksowego ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o.

Opublikowano: 17 lutego 2016
Czytaj dalej

Dostawe i montaż elektronicznej wagi samochodowej najazdowej o nośności 40T i długości 12,0m.

Opublikowano: 05 stycznia 2016
Czytaj dalej

Usługa transportu ścieków z Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do Zakładu Wodno-ściekowego zlokalizowanego na terenie PKN ORLEN

Opublikowano: 09 grudnia 2015
Czytaj dalej

Dostawa oleju napędowego do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Opublikowano: 04 grudnia 2015
Czytaj dalej

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne ni? wymienione w 19 12 11 pochodzącym z Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Opublikowano: 17 listopada 2015
Czytaj dalej

Dostawa nowej ładowarki teleskopowej do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Opublikowano: 22 września 2015
Czytaj dalej

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 05 03 – kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający sie do wykorzystania) pochodzących z Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Opublikowano: 18 września 2015
Czytaj dalej

Budowa magazynu na odpady grupy 19 i surowce wtórne – II etap.

Opublikowano: 09 lipca 2015
Czytaj dalej

Dostawa i montaż wagi najazdowej o nośności 60 ton.

Opublikowano: 22 czerwca 2015
Czytaj dalej

Remont prasy Presona typ LP80VH1 na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Opublikowano: 21 kwietnia 2015
Czytaj dalej

Remont prasy Presona typ LP80VH1 na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Opublikowano: 02 kwietnia 2015
Czytaj dalej

Usługa kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka sp. z o.o.

Opublikowano: 06 lutego 2015
Czytaj dalej
Free WordPress Themes