10 marca 2017

Władze spółki

Rada Nadzorcza

Przewodniczący – Przemysław Berent
Wiceprzewodniczący – Piotr Grzegorz Bryner
Sekretarz – Marta Czajkowska
Członek – Agnieszka Koziczyńska
Członek – Jacek Piotr Terebus

Zarząd

Prezes – Stefan Kotlewski
Wiceprezes – Katarzyna Małgorzata Struzik

Free WordPress Themes