Zamówienia poniżej 130 tys. zł.

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza osoby fizyczne i podmioty prawne do składania ofert cenowych na prowadzenie usług w zakresie wykonywania serii pomiarów, badań w ramach monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania w roku 2024

Opublikowano: 05 grudnia 2023
Czytaj dalej

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o. zaprasza firmy audytorskie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za lata obrotowe 2023 i 2024

Opublikowano: 26 września 2023
Czytaj dalej

Zaproszenia do składania ofert na świadczenie usługi deratyzacji na Zakładzie w Kobiernikach

Opublikowano: 17 kwietnia 2023
Czytaj dalej

Zapraszamy do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży monitoringu przyrodniczego realizowanego w ramach inwestycji pn. “Nasadzenia techniczne drzew wokół kwatery 03”.

Opublikowano: 08 listopada 2022
Czytaj dalej

Wykonanie serii pomiarów, badań w ramach monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne i instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania w roku 2023

Opublikowano: 07 listopada 2022
Czytaj dalej

Remont pomieszczeń w obiekcie numer 2 i obiekcie numer 1 na terenie Zakładu Przetwarzania Odpadów w Kobiernikach

Opublikowano: 28 października 2022
Czytaj dalej

Zapraszamy do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży monitoringu przyrodniczego realizowanego w ramach inwestycji pn. “Nasadzenia techniczne drzew wokół kwatery 03”.

Opublikowano: 26 października 2022
Czytaj dalej

Remont pomieszczeń w obiekcie numer 2 i obiekcie numer 1 na terenie Zakładu Przetwarzania Odpadów w Kobiernikach

Opublikowano: 19 października 2022
Czytaj dalej

Wykonanie nasadzeń technicznych drzew wokół kwatery 03 zgodnie ze specyfikacją techniczną

Opublikowano: 17 października 2022
Czytaj dalej

Wykonanie modernizacji przenośników oraz układu odpylania w obiekcie nr 2 – hali przyjęć i obróbki odpadów na terenie Zakładu w Kobiernikach

Opublikowano: 03 października 2022
Czytaj dalej

Zagospodarowanie terenu pod ścieżkę edukacyjną

Opublikowano: 18 sierpnia 2022
Czytaj dalej

Zaproszenie do składania ofert na dostawę i montaż sprzętu oraz wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego na terenie Zakładu w Kobiernikach

Opublikowano: 05 sierpnia 2022
Czytaj dalej

Wykonanie kompleksowego projektu branży sanitarnej oraz elektrycznej dla zadania „Modernizacja przepompowni P1 zlokalizowanej na terenie Zakładu w Kobiernikach wraz z pracami towarzyszącymi obejmującymi wykonanie dodatkowego sterowania pracą pomp w studni P1 z uwzględnieniem poziomu ścieków znajdujących się w zbiorniku oraz wymianą linii zasilającej pomiędzy studnią P1, a rozdzielnicą P1/2”.

Opublikowano: 29 lipca 2022
Czytaj dalej

Zaproszenie do składania ofert na dostawę wraz z rozładunkiem bloczków do budowy ścian oporowych

Opublikowano: 26 maja 2022
Czytaj dalej

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie projektu modernizacji przepompowni P1 zlokalizowanej na terenie Zakładu w Kobiernikach

Opublikowano: 16 marca 2022
Czytaj dalej

Zaproszenie do składania ofert na wykonania projektu nasadzeń

Opublikowano: 22 grudnia 2021
Czytaj dalej

Zaproszenie do składania ofert na: pobór próbek, wykonanie serii analiz, pomiarów, w ramach monitoringu składowiska i instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów PGO w Płocku Sp. z o.o.

Opublikowano: 10 listopada 2021
Czytaj dalej

Zaproszenie do składania ofert na dostawę wraz z rozładunkiem bloczków do budowy ścian oporowych

Opublikowano: 13 września 2021
Czytaj dalej

Wykonanie remontu rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich na terenie Zakładu Przetwarzania Odpadów w Kobiernikach

Opublikowano: 11 sierpnia 2021
Czytaj dalej

Remont pomieszczeń biurowych w budynku administracyjnym na terenie Zakładu Przetwarzania Odpadów w Kobiernikach.

Opublikowano: 09 czerwca 2021
Czytaj dalej

Świadczenia usług geodezyjnych

Opublikowano: 07 czerwca 2021
Czytaj dalej

„Remont/modernizacja stacji paliw” na Terenie Zakładu Przetwarzania odpadu w Kobiernikach

Opublikowano: 21 maja 2021
Czytaj dalej

Dostawa drzew wraz wykonaniem nasadzeń zastępczych

Opublikowano: 05 maja 2021
Czytaj dalej

Zaproszenie do składania ofert na remont pomieszczeń biurowych w budynku administracyjnym na terenie Zakładu Przetwarzania Odpadów w Kobiernikach

Opublikowano: 04 listopada 2020
Czytaj dalej

Zaproszenie do składania ofert na dostawę wraz z rozładunkiem bloczków do budowy ścian oporowych

Opublikowano: 02 października 2020
Czytaj dalej

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu drogi wjazdowej (najazdu i zjazdu z wag samochodowych 60T) na teren Zakładu Przetwarzania Odpadów w Kobiernikach.

Opublikowano: 21 września 2020
Czytaj dalej

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu drogi wjazdowej (najazdu i zjazdu z wag samochodowych 60T) na teren Zakładu Przetwarzania Odpadów w Kobiernikach.

Opublikowano: 09 września 2020
Czytaj dalej

Zaproszenie do składania ofert na zakup elementów rozdzielnicy ROTOBLOK

Opublikowano: 18 sierpnia 2020
Czytaj dalej

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontu instalacji wody ciepłej i zimnej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w pomieszczeniach socjalnych (łazienki, szatnie, jadalnie) wraz z pracami towarzyszącymi w budynku administracyjno-socjalnym (obiekt nr 2A) na terenie Zakładu Przetwarzania Odpadów w Kobiernikach.

Opublikowano: 24 lipca 2020
Czytaj dalej

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontu drogi wjazdowej na teren Zakładu Przetwarzania Odpadów w Kobiernikach.

Opublikowano: 21 lipca 2020
Czytaj dalej

Zaproszenie do składania ofert na dostawę kontenerów do transportu odpadów typu KP10 do Zakładu Przetwarzania w Kobiernikach

Opublikowano: 30 czerwca 2020
Czytaj dalej

Zapraszenie do składania ofert na wykonanie remontu pomieszczeń socjalnych w budynku administracyjno-socjalnym na terenie Zakładu Przetwarzania Odpadów w Kobiernikach

Opublikowano: 18 czerwca 2020
Czytaj dalej

Zaproszenie do składania ofert na dostawę wraz z rozładunkiem bloczków do budowy ścian oporowych

Opublikowano: 22 kwietnia 2020
Czytaj dalej

Zaproszenie do składania ofert na dostawę i montaż klimatyzatora

Opublikowano: 04 lutego 2020
Czytaj dalej

Zaproszenie do składania ofert na nabycie używanego majątku Spółki

Opublikowano: 18 grudnia 2019
Czytaj dalej

Zaproszenie do składania ofert na Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019

Opublikowano: 07 listopada 2019
Czytaj dalej

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego

Opublikowano: 05 listopada 2019
Czytaj dalej

Zaproszenie do składania ofert na remont pomieszczeń

Opublikowano: 19 sierpnia 2019
Czytaj dalej

Zaproszenie do składania ofert na nabycie używanego majątku Spółki

Opublikowano: 07 sierpnia 2019
Czytaj dalej

Zaproszenie do składania ofert na dostawę pojemników smaowyładowczych

Opublikowano: 07 czerwca 2019
Czytaj dalej

„Rozbudowa i przebudowa instalacji hydrantowej w rejonie obiektu nr 9” zlokalizowanym na terenie Zakładu Przetwarzania Odpadów w Kobiernikach

Opublikowano: 06 czerwca 2019
Czytaj dalej

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu mającym na celu wyłonienie wykonawcy na realizację zamówienia pn.: „Roboty remontowe instalacji zbiornika przeciwpożarowego (obiekt nr 18) na terenie Zakładu Przetwarzania Odpadów w Kobiernikach”

Opublikowano: 15 maja 2019
Czytaj dalej

Zaproszenie do składania ofert na dostawę wraz z rozładunkiem bloczków do budowy boksów

Opublikowano: 14 maja 2019
Czytaj dalej

Demontaż przenośnika taśmowego oraz dostawa i montaż nowego przenośnika taśmowego na terenie Zakładu w Kobiernikach

Opublikowano: 14 lutego 2019
Czytaj dalej

Dostawa kontenerów do transportu odpadów

Opublikowano: 12 lutego 2019
Czytaj dalej

Nadzór Inwestorski związany z realizacją przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1MW wraz z wiatrakiem o mocy 15-20 KW o pionowej osi obrotu na terenie Zakładu Produkcyjnego w Kobiernikach”

Opublikowano: 05 lutego 2019
Czytaj dalej

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie analizy gospodarki wodnej Zakładu Produkcyjnego w Kobiernikach i opracowanie wniosków o wydanie pozwolenia/eń wodnoprawnego/ych po weryfikacji stanu gospodarki wodnej.

Opublikowano: 21 stycznia 2019
Czytaj dalej

Zaproszenie do składania ofert na dostawę przyczepy hakowej

Opublikowano: 21 grudnia 2018
Czytaj dalej

Mury oporowe z bloczków betonowych – kwatera 03

Opublikowano: 06 grudnia 2018
Czytaj dalej

Remont konstrukcji wiaty po biostabilizatorze na terenie Zakładu w Kobiernikach

Opublikowano: 04 października 2018
Czytaj dalej

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do udziału w postępowaniu obejmującym wybór Wykonawcy zadania pn. „Wewnętrzna instalacja hydrantowa oraz przyłącze wodociągowe” w budynku Magazynu odpadów i surowców wtórnych zlokalizowanym na terenie Zakładu Przetwarzania Odpadów w Kobiernikach

Opublikowano: 20 września 2018
Czytaj dalej

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do udziału w postępowaniu obejmującym wybór Wykonawcy zadania pn. “Modernizacja węzła ciepłowniczego w Budynku Administracyjnym”

Opublikowano: 06 sierpnia 2018
Czytaj dalej

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do udziału w postępowaniu obejmującym wybór Wykonawcy zadania pn. “Dostawa kontenerów do transportu odpadów”

Opublikowano: 29 czerwca 2018
Czytaj dalej

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do udziału w postępowaniu obejmującym wybór Wykonawcy zadania pn. “Wykonanie instalacji likwidującej uciążliwości odorowe”

Opublikowano: 04 czerwca 2018
Czytaj dalej

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do udziału w postępowaniu obejmującym wybór Wykonawcy zadania pn. “Dostawa bloczków betonowych”

Opublikowano: 10 maja 2018
Czytaj dalej

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do udziału w postępowaniu obejmującym wybór Wykonawcy zadania pn. “Zmiana sieci monitoringu wód podziemnych”

Opublikowano: 08 maja 2018
Czytaj dalej

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, zaprasza do składania ofert na wykonanie analizy porealizacyjnej oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wybudowaniu nowej kwatery składowiska PGO Sp. z o.o.

Opublikowano: 06 kwietnia 2018
Czytaj dalej

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie koncepcji projektowej budowlano-kosztorysowej pn.: Koncepcja budowy oczyszczalni ścieków przemysłowych i bytowych.

Opublikowano: 28 marca 2018
Czytaj dalej

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, zaprasza do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej pn.: Projekt Placów magazynowania odpadów surowców i produktów

Opublikowano: 23 marca 2018
Czytaj dalej

Zaproszenie do składania ofert na wykonywanie prac branży elektrycznej

Opublikowano: 08 lutego 2018
Czytaj dalej

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, zaprasza do składania ofert na wykonanie analizy porealizacyjnej oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wybudowaniu nowej kwatery składowiska PGO Sp. z o.o.

Opublikowano: 08 grudnia 2017
Czytaj dalej

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, zaprasza do składania ofert w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego dla PGO Sp. z o.o. w Płocku

Opublikowano: 08 grudnia 2017
Czytaj dalej

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych dla zadania „Remont konstrukcji wiaty po biostabilizatorze na terenie Zakładu w Kobiernikach”

Opublikowano: 22 sierpnia 2017
Czytaj dalej

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, zaprasza do składania ofert na dostawę materiałów i roboty związane z gospodarką wodną na terenie kwatery składowiska odpadów – UWAGA! Sprostowanie

Opublikowano: 11 lipca 2017
Czytaj dalej

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. „Zmiana sieci monitoringu wód podziemnych

Opublikowano: 12 maja 2017
Czytaj dalej

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, zaprasza do składania ofert na wykonanie zabudowy (osłony) przenośnika taśmowego o L = pl. 32mb

Opublikowano: 26 kwietnia 2017
Czytaj dalej

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, zaprasza do składania ofert na wykonanie monitoringu wizyjnego

Opublikowano: 21 kwietnia 2017
Czytaj dalej

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, zaprasza do składania ofert na dostawę kontenerów i pojemników.

Opublikowano: 15 marca 2017
Czytaj dalej

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, zaprasza do składania ofert na Opracowanie dokumentacji koncepcyjnej dla zadania: Rozbudowa Sortowni Instalacji MBP w Zakładzie w Kobiernikach.

Opublikowano: 10 marca 2017
Czytaj dalej

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, zaprasza do składania ofert na wykonanie przebudowy systemu odprowadzania odcieków.

Opublikowano: 14 października 2016
Czytaj dalej

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, zaprasza do składania ofert na dostawę samojezdnego podnośnika koszowego do prac na wysokościach.

Opublikowano: 24 maja 2016
Czytaj dalej

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, zaprasza do składania ofert na wykonanie utwardzenia terenu w rejonie hali „19” na terenie Zakładu Produkcyjnego w Kobiernikach.

Opublikowano: 24 maja 2016
Czytaj dalej
Free WordPress Themes