16 marca 2017

Akty prawne

Spółka działa w oparciu o n/w akty prawne:

  1. Ustawa o odpadach, z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz.U.2021 poz. 779) z późniejszymi zmianami.
  2. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z dnia 13 września 1996 roku (Dz.U.1996 Nr 132 poz. 622) z późniejszymi zmianami.
  3. Ustawa Prawo ochrony środowiska, z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz.U.2001 Nr 62 poz. 627) z późniejszymi zmianami.
  4. Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, z dnia 13 czerwca 2013 roku (Dz.U.2013 poz. 888) z późniejszymi zmianami.
  5. Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, z dnia 11 września 2015 roku (Dz.U.2015 poz. 1688)
Free WordPress Themes