14 marca 2022

Deklaracja dostępności

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Deklaracja dostępności Strona internetowa PGO w Płocku

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa PGO w Płocku.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niedosłyszących
 • strona nie pozwala zmienić kontrastu
 • użytkownik nie ma możliwości zmiany rozmiaru czcionki
 • nie wszystkie obrazki użyte w serwisie maja odpowiedni opis alternatywny
 • brak kontroli odtwarzania dźwięku

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:2022-03-14

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Paweł Kaczorowski.
 • E-mail: p.kaczorowski@pgoplock.pl
 • Telefon: 501 636 045

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
  al. Solidarności 77
  00-090 Warszawa
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: 800 676 676

Dostępność architektoniczna

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o.,
ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock

 1. Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Przemysłowej. Żeby się do niego dostać trzeba pokonać schody. Wejście do budynku nie jest wyposażone w pochylnię.
 2. Sekretariat Spółki znajduje się na 2 piętrze.
 3. W budynku nie ma windy.
 4. W budynku nie znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.
 5. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W siedzibie Spółki nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Free WordPress Themes