Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetworzenie) odpadów o kodzie 19 12 12 – Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, wytworzonych z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i odpadów selektywnie zbieranych, pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

DOKUMENTY DO POBRANIA

Wróć do listy aktualności
Free WordPress Themes