Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 wytworzone ze zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów selektywnie zbieranych, pochodzące z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z.o.o.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Wróć do listy aktualności
Free WordPress Themes