Zaproszenie do składania ofert na Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 i za rok 2020. Umowa na badanie będzie zawarta na okres 2 letni. Ofertę prosimy przesłać w zamkniętej kopercie z adnotacją „oferta na badanie sprawozdania finansowego” w terminie do 22.11.2019r. Read more about Zaproszenie do składania ofert na Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019[…]

Free WordPress Themes