Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza osoby fizyczne i podmioty prawne do składania ofert cenowych na prowadzenie usług w zakresie wykonywania serii pomiarów, badań w ramach monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania w roku 2024

DOKUMENTY DO POBRANIA Zaproszenie do składania ofert. Data dodania: 5.12.2023 Załączniki nr 1-9. Data dodania: 5.12.2023 Załącznik nr 1 – wody podziemne 2024 WRG. Data dodania: 5.12.2023 Załącznik nr 2 – wody powierzchniowe 2024 WRG. Data dodania: 5.12.2023 Załącznik nr 3 – wody drenażowe 2024 WRG. Data dodania: 5.12.2023 Załącznik nr 4 – ścieki przemysłowe 2024 WRG. Data dodania: 5.12.2023 Załącznik nr 5 – gaz składowiskowy 2024 WRG. Data dodania: 5.12.2023 Załącznik nr 6 – emisja do powietrza MBP 2024 WRG. Data dodania: 5.12.2023 Załącznik nr 7 – wody odciekowe MBP 2024 WRG. Data dodania: 5.12.2023 Załącznik nr 9 – formularz ofertowy 2024. Data dodania: 5.12.2023 Załącznik nr 10 – wzór umowy. Data dodania: 5.12.2023

Zapraszamy do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży monitoringu przyrodniczego realizowanego w ramach inwestycji pn. “Nasadzenia techniczne drzew wokół kwatery 03”.

DOKUMENTY DO POBRANIA Zaproszenie do składania ofert. Data dodania: 8.11.2022 Wzór oferty – zał. nr 1 zaproszenia. Data dodania: 8.11.2022 Zlecenie nadzór inwestorski – zał. nr 2 zaproszenia. Data dodania: 8.11.2022 Szczegółowa specyfikacja techniczna nasadzeń – zał. nr 3 zaproszenia. Data dodania: 8.11.2022

Wykonanie serii pomiarów, badań w ramach monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne i instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania w roku 2023

DOKUMENTY DO POBRANIA Zaproszenie do składania ofert. Data dodania: 7.11.2022 Zał. nr 1 zaproszenia – formularz ofertowy. Data dodania: 7.11.2022 Zał. nr 2 zaproszenia – wzór umowy. Data dodania: 7.11.2022 Załączniki kalkulacyjne zaproszenia. Data dodania: 7.11.2022

Remont pomieszczeń w obiekcie numer 2 i obiekcie numer 1 na terenie Zakładu Przetwarzania Odpadów w Kobiernikach

DOKUMENTY DO POBRANIA Zaproszenie do składania ofert. Data dodania: 28.10.2022 Załącznik nr 1 Formularz oferty. Data dodania: 28.10.2022 Załącznik nr 2 Wzór Umowy. Data dodania: 28.10.2022 Załącznik nr 3 STAN ISTNIEJĄCY. Data dodania: 28.10.2022 Załącznik nr 4 ROZBIÓRKI. Data dodania: 28.10.2022 Załącznik nr 5 STAN PROJEKTOWANY. Data dodania: 28.10.2022

Zapraszamy do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży monitoringu przyrodniczego realizowanego w ramach inwestycji pn. “Nasadzenia techniczne drzew wokół kwatery 03”.

DOKUMENTY DO POBRANIA Zaproszenie do składania ofert. Data dodania: 26.10.2022 Załącznik nr 1 zaproszenia – wzór oferty. Data dodania: 26.10.2022 Załącznik nr 2 zaproszenia – wzór umowy. Data dodania: 26.10.2022 Załącznik nr 3 zaproszenia – szczegółowa specyfikacja techniczna nasadzeń. Data dodania: 26.10.2022

Remont pomieszczeń w obiekcie numer 2 i obiekcie numer 1 na terenie Zakładu Przetwarzania Odpadów w Kobiernikach

DOKUMENTY DO POBRANIA Zaproszenie do składania ofert. Data dodania: 19.10.2022 Załącznik nr 1 Formularz oferty. Data dodania: 19.10.2022 Załącznik nr 2 Wzór Umowy. Data dodania: 19.10.2022 Załącznik nr 3 STAN ISTNIEJĄCY. Data dodania: 19.10.2022 Załącznik nr 4 ROZBIÓRKI. Data dodania: 19.10.2022 Załącznik nr 5 TAN PROJEKTOWANY. Data dodania: 19.10.2022

Wykonanie nasadzeń technicznych drzew wokół kwatery 03 zgodnie ze specyfikacją techniczną

DOKUMENTY DO POBRANIA Zaproszenie do składania ofert. Data dodania: 17.10.2022 Zał nr 1 zaproszenia – Szczegółowa specyfikacja techniczna nasadzeń. Data dodania: 17.10.2022 Zał. nr 2 zaproszenia – formularz ofertowy. Data dodania: 17.10.2022 Zał. nr 2 zaproszenia – formularz ofertowy – wersja edytowalna. Data dodania: 17.10.2022 Zał. nr 3 zaproszenia – wzór umowy. Data dodania: 17.10.2022 Zał. nr 4 zaproszenia – Protokól zdawczo-odbiorczy. Data dodania: 17.10.2022

Wykonanie modernizacji przenośników oraz układu odpylania w obiekcie nr 2 – hali przyjęć i obróbki odpadów na terenie Zakładu w Kobiernikach

DOKUMENTY DO POBRANIA Zaproszenie do składania ofert. Data dodania: 3.10.2022 Załącznik nr 1 Wzór umowy. Data dodania: 3.10.2022 Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy. Data dodania: 3.10.2022 Załacznik nr 2a Wykaz robót budowlanych. Data dodania: 3.10.2022 Wersja edytowalna Załącznik nr 2a do Zapytania oferowego Wykaz robót. Data dodania: 3.10.2022 Załącznik nr 3 Formularz oferty. Data dodania: 3.10.2022 Wersja edytowalna Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego Wzór oferty. Data dodania: 3.10.2022 Załacznik nr 4 Rzut technologii . Data dodania: 3.10.2022

Free WordPress Themes