Zapraszamy do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży monitoringu przyrodniczego realizowanego w ramach inwestycji pn. “Nasadzenia techniczne drzew wokół kwatery 03”.

DOKUMENTY DO POBRANIA Zaproszenie do składania ofert. Data dodania: 8.11.2022 Wzór oferty – zał. nr 1 zaproszenia. Data dodania: 8.11.2022 Zlecenie nadzór inwestorski – zał. nr 2 zaproszenia. Data dodania: 8.11.2022 Szczegółowa specyfikacja techniczna nasadzeń – zał. nr 3 zaproszenia. Data dodania: 8.11.2022

Wykonanie serii pomiarów, badań w ramach monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne i instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania w roku 2023

DOKUMENTY DO POBRANIA Zaproszenie do składania ofert. Data dodania: 7.11.2022 Zał. nr 1 zaproszenia – formularz ofertowy. Data dodania: 7.11.2022 Zał. nr 2 zaproszenia – wzór umowy. Data dodania: 7.11.2022 Załączniki kalkulacyjne zaproszenia. Data dodania: 7.11.2022

Remont pomieszczeń w obiekcie numer 2 i obiekcie numer 1 na terenie Zakładu Przetwarzania Odpadów w Kobiernikach

DOKUMENTY DO POBRANIA Zaproszenie do składania ofert. Data dodania: 28.10.2022 Załącznik nr 1 Formularz oferty. Data dodania: 28.10.2022 Załącznik nr 2 Wzór Umowy. Data dodania: 28.10.2022 Załącznik nr 3 STAN ISTNIEJĄCY. Data dodania: 28.10.2022 Załącznik nr 4 ROZBIÓRKI. Data dodania: 28.10.2022 Załącznik nr 5 STAN PROJEKTOWANY. Data dodania: 28.10.2022

Zapraszamy do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży monitoringu przyrodniczego realizowanego w ramach inwestycji pn. “Nasadzenia techniczne drzew wokół kwatery 03”.

DOKUMENTY DO POBRANIA Zaproszenie do składania ofert. Data dodania: 26.10.2022 Załącznik nr 1 zaproszenia – wzór oferty. Data dodania: 26.10.2022 Załącznik nr 2 zaproszenia – wzór umowy. Data dodania: 26.10.2022 Załącznik nr 3 zaproszenia – szczegółowa specyfikacja techniczna nasadzeń. Data dodania: 26.10.2022

Remont pomieszczeń w obiekcie numer 2 i obiekcie numer 1 na terenie Zakładu Przetwarzania Odpadów w Kobiernikach

DOKUMENTY DO POBRANIA Zaproszenie do składania ofert. Data dodania: 19.10.2022 Załącznik nr 1 Formularz oferty. Data dodania: 19.10.2022 Załącznik nr 2 Wzór Umowy. Data dodania: 19.10.2022 Załącznik nr 3 STAN ISTNIEJĄCY. Data dodania: 19.10.2022 Załącznik nr 4 ROZBIÓRKI. Data dodania: 19.10.2022 Załącznik nr 5 TAN PROJEKTOWANY. Data dodania: 19.10.2022

Wykonanie nasadzeń technicznych drzew wokół kwatery 03 zgodnie ze specyfikacją techniczną

DOKUMENTY DO POBRANIA Zaproszenie do składania ofert. Data dodania: 17.10.2022 Zał nr 1 zaproszenia – Szczegółowa specyfikacja techniczna nasadzeń. Data dodania: 17.10.2022 Zał. nr 2 zaproszenia – formularz ofertowy. Data dodania: 17.10.2022 Zał. nr 2 zaproszenia – formularz ofertowy – wersja edytowalna. Data dodania: 17.10.2022 Zał. nr 3 zaproszenia – wzór umowy. Data dodania: 17.10.2022 Read more about Wykonanie nasadzeń technicznych drzew wokół kwatery 03 zgodnie ze specyfikacją techniczną[…]

Wykonanie modernizacji przenośników oraz układu odpylania w obiekcie nr 2 – hali przyjęć i obróbki odpadów na terenie Zakładu w Kobiernikach

DOKUMENTY DO POBRANIA Zaproszenie do składania ofert. Data dodania: 3.10.2022 Załącznik nr 1 Wzór umowy. Data dodania: 3.10.2022 Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy. Data dodania: 3.10.2022 Załacznik nr 2a Wykaz robót budowlanych. Data dodania: 3.10.2022 Wersja edytowalna Załącznik nr 2a do Zapytania oferowego Wykaz robót. Data dodania: 3.10.2022 Załącznik nr 3 Formularz oferty. Data dodania: Read more about Wykonanie modernizacji przenośników oraz układu odpylania w obiekcie nr 2 – hali przyjęć i obróbki odpadów na terenie Zakładu w Kobiernikach[…]

Zagospodarowanie terenu pod ścieżkę edukacyjną

DOKUMENTY DO POBRANIA Zaproszenie do składania ofert. Data dodania: 18.08.2022 Umowa wzór. Data dodania: 18.08.2022 Załącznik nr 1 – formularz oferty. Data dodania: 18.08.2022 Załącznik nr 2 – przewidywana lokalizacja ścieżki. Data dodania: 18.08.2022 Załącznik nr 3 – protokół zdawczo-odbiorczy. Data dodania: 18.08.2022 Załącznik nr 4 – szkic poglądowy. Data dodania: 18.08.2022 Zdjęcia. Data dodania: Read more about Zagospodarowanie terenu pod ścieżkę edukacyjną[…]

Wykonanie kompleksowego projektu branży sanitarnej oraz elektrycznej dla zadania „Modernizacja przepompowni P1 zlokalizowanej na terenie Zakładu w Kobiernikach wraz z pracami towarzyszącymi obejmującymi wykonanie dodatkowego sterowania pracą pomp w studni P1 z uwzględnieniem poziomu ścieków znajdujących się w zbiorniku oraz wymianą linii zasilającej pomiędzy studnią P1, a rozdzielnicą P1/2”.

DOKUMENTY DO POBRANIA Zaproszenie do składania ofert. Data dodania: 29.07.2022 Umowa wzór – zał. nr 1. Data dodania: 29.07.2022 Mapa poglądowa – zał. nr 2. Data dodania: 29.07.2022 Formularz ofertowy – zał. nr 3. Data dodania: 29.07.2022 Opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 4. Data dodania: 29.07.2022

Free WordPress Themes