Zagospodarowanie terenu pod ścieżkę edukacyjną

DOKUMENTY DO POBRANIA Zaproszenie do składania ofert. Data dodania: 18.08.2022 Umowa wzór. Data dodania: 18.08.2022 Załącznik nr 1 – formularz oferty. Data dodania: 18.08.2022 Załącznik nr 2 – przewidywana lokalizacja ścieżki. Data dodania: 18.08.2022 Załącznik nr 3 – protokół zdawczo-odbiorczy. Data dodania: 18.08.2022 Załącznik nr 4 – szkic poglądowy. Data dodania: 18.08.2022 Zdjęcia. Data dodania: Read more about Zagospodarowanie terenu pod ścieżkę edukacyjną[…]

Wykonanie kompleksowego projektu branży sanitarnej oraz elektrycznej dla zadania „Modernizacja przepompowni P1 zlokalizowanej na terenie Zakładu w Kobiernikach wraz z pracami towarzyszącymi obejmującymi wykonanie dodatkowego sterowania pracą pomp w studni P1 z uwzględnieniem poziomu ścieków znajdujących się w zbiorniku oraz wymianą linii zasilającej pomiędzy studnią P1, a rozdzielnicą P1/2”.

DOKUMENTY DO POBRANIA Zaproszenie do składania ofert. Data dodania: 29.07.2022 Umowa wzór – zał. nr 1. Data dodania: 29.07.2022 Mapa poglądowa – zał. nr 2. Data dodania: 29.07.2022 Formularz ofertowy – zał. nr 3. Data dodania: 29.07.2022 Opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 4. Data dodania: 29.07.2022

Free WordPress Themes