Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzące z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z.o.o

DOKUMENTY DO POBRANIA Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Data dodania: 10.02.2021 Informacja o unieważnieniu czynności oceny i badania ofert, wyboru najkorzystniejszej oferty. Data dodania: 11.02.2021 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Data dodania: 11.02.2021

Free WordPress Themes