Wymian ogrodzenia od strony północnej i zachodniej wraz z pracami towarzyszącymi na terenie Zakładu w Kobiernikach. Wizje lokalne odbędą się w dniach 24.08.2022 oraz 25.08.2022 o godz. 10:00

DOKUMENTY DO POBRANIA Ogłoszenie o zamówieniu. Data dodania: 19.08.2022 SWZ. Data dodania: 19.08.2022 Link do postępowania. Data dodania: 19.08.2022 Załączniki w wersji edytowalne. Data dodania: 19.08.2022 Kwota przeznaczona na realizację zadania. Data dodania: 5.09.2022 Informacja z otwarcia ofert. Data dodania: 5.09.2022

Dostawa półprzepuszczalnego laminatu przewidzianego do montażu w istniejącej kompostowni (o budowie modułowej w postaci reaktorów) frakcji podsitowej wydzielonej w procesie mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych wraz z dwoma zestawami naprawczymi

DOKUMENTY DO POBRANIA Ogłoszenie o zamówieniu. Data dodania: 22.06.2022 SWZ, OPZ, wzór umowy. Data dodania: 22.06.2022 Link do postępowania. Data dodania: 22.06.2022 Schemat wymiarowy laminatu. Data dodania: 22.06.2022 Zdjęcia. Data dodania: 22.06.2022 Załączniki w wersji edytowalnej. Data dodania: 22.06.2022 Kwota przeznaczona na realizację zadania. Data dodania: 29.06.2022 Informacje z otwarcia ofert. Data dodania: 30.06.2022

Dostawa półprzepuszczalnego laminatu przewidzianego do montażu w istniejącej kompostowni (o budowie modułowej w postaci reaktorów) frakcji podsitowej wydzielonej w procesie mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych wraz z dwoma zestawami naprawczymi

DOKUMENTY DO POBRANIA Ogłoszenie o zamówieniu. Data dodania: 23.05.2022 SWZ, OPZ, wzór umowy. Data dodania: 23.05.2022 Link do postępowania. Data dodania: 23.05.2022 Schemat wymiarowy laminatu. Data dodania: 23.05.2022 Zdjęcia. Data dodania: 23.05.2022 Pytania i odpowiedzi. Data dodania: 26.05.2022 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Data dodania: 26.05.2022 Link do postępowania. Data dodania: 26.05.2022 Załączniki w wersji edytowalnej. Read more about Dostawa półprzepuszczalnego laminatu przewidzianego do montażu w istniejącej kompostowni (o budowie modułowej w postaci reaktorów) frakcji podsitowej wydzielonej w procesie mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych wraz z dwoma zestawami naprawczymi[…]

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

DOKUMENTY DO POBRANIA Ogłoszenie o zamówieniu. Data dodania: 16.05.2022 SWZ. Data dodania: 16.05.2022 Link do postępowania. Data dodania: 16.05.2022 Załącznik 2a – Formularz oferty część I. Data dodania: 16.05.2022 Załącznik 2b – Formularz oferty część II. Data dodania: 16.05.2022 Załącznik 2c – Formularz oferty część III. Data dodania: 16.05.2022 Załącznik 3 – Oświadczenie o niepodleganiu Read more about Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej[…]

Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią ścieków na terenie Zakładu Przetwarzania Odpadów w Kobiernikach, gm. Stara Biała

DOKUMENTY DO POBRANIA Ogłoszenie o zamówieniu. Data dodania: 21.04.2022 SWZ, wzór umowy. Data dodania: 21.04.2022 Link do postępowania. Data dodania: 21.04.2022 Załączniki w wersji edytowalnej . Data dodania: 21.04.2022 Przedmiar. Data dodania: 21.04.2022 Projekt budowlany . Data dodania: 21.04.2022 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Data dodania: 2.05.2022 Zmiana treści SWZ. Data dodania: 2.05.2022 Załącznik nr 2 Read more about Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią ścieków na terenie Zakładu Przetwarzania Odpadów w Kobiernikach, gm. Stara Biała[…]

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetworzenie) odpadów o kodzie 19 12 04 – tworzywa sztuczne i guma, wytworzone z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów selektywnie zbieranych, pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

DOKUMENTY DO POBRANIA Ogłoszenie o zamówieniu. Data dodania: 14.03.2022 SWZ, OPZ, wzór umowy. Data dodania: 14.03.2022 Link do postępowania. Data dodania: 14.03.2022 ESPD. Data dodania: 11.03.2022 Załączniki w wersji edytowalnej. Data dodania: 14.03.2022 Pytania i odpowiedzi.. Data dodania: 17.03.2022 Kwota przeznaczona na realizacje zadania. Data dodania: 8.04.2022 Informacja z otwarcia ofert. Data dodania: 11.04.2022

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetworzenie) odpadów o kodzie 19 12 12 – Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, wytworzonych z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

DOKUMENTY DO POBRANIA Ogłoszenie o zamówieniu. Data dodania: 11.03.2022 SWZ, OPZ, wzór umowy. Data dodania: 11.03.2022 Link do postępowania. Data dodania: 11.03.2022 ESPD. Data dodania: 11.03.2022 Załączniki w wersji edytowalnej. Data dodania: 11.03.2022 Kwota przeznaczona na realizacje zadania. Data dodania: 7.04.2022 Informacja z otwarcia ofert. Data dodania: 8.04.2022

Zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, stanowiącego pozostałość po demontażu odpadów wielkogabarytowych pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o.

DOKUMENTY DO POBRANIA Ogłoszenie o zamówieniu. Data dodania: 2.03.2022 SWZ, OPZ, wzór umowy. Data dodania: 2.03.2022 Link do postępowania. Data dodania: 2.03.2022 Załączniki w wersji edytowalnej . Data dodania: 4.03.2022 Pytania i odpowiedzi . Data dodania: 8.03.2022 Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania. Data dodania: 10.03.2022 Informacja z otwarcia ofert. Data dodania: 11.03.2022

Zaprojektowanie i wybudowanie zadania pn.: „Hermetyzacja hali przyjęć (ob. Nr 2)” w Zakładzie Przetwarzania Odpadów w Kobiernikach.

DOKUMENTY DO POBRANIA Ogłoszenie o zamówieniu. Data dodania: 10.12.2021 Szczegóły zamówienia. Data dodania: 10.12.2021 SWZ. Data dodania: 10.12.2021 Wzór umowy. Data dodania: 10.12.2021 PFU. Data dodania: 10.12.2021 Załączniki. Data dodania: 10.12.2021 Zmiana treści SWZ. Data dodania: 17.12.2021 Kwota przeznaczona na realizację zadania. Data dodania: 28.12.2021 Informacja z otwarcia ofert . Data dodania: 29.12.2021

Free WordPress Themes