Usługę transportu ścieków z terenu Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Zakład w Kobiernikach k/Płocka do Zakładu Wodno-ściekowego zlokalizowanego na terenie PKN ORLEN.

DOKUMENTY DO POBRANIA Informacja z otwarcia ofert. Data dodania: 25-04-2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia . Data dodania: 20-04-2017 Pytania i odpowiedzi. Data dodania: 20-04-2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia . Data dodania: 19-04-2017 Pytania i odpowiedzi. Data dodania: 19-04-2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia . Data dodania: 13-04-2017 Zmiana treści SIWZ. Data dodania: 13-04-2017 Pytania i odpowiedzi wraz ze zmianą treści SIWZ. Data dodania: 13-04-2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia . Data dodania: 13-04-2017 Pytania i odpowiedzi wraz ze zmianą treści SIWZ. Data dodania: 13-04-2017 SIWZ. Data dodania: 10-04-2017 Wzór umowy. Data dodania: 10-04-2017 Ogłoszenie. Data dodania: 10-04-2017

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, unieszkodliwianie) odpadu o kodzie 19 05 99 inne niewymienione odpady (tzw. stabilizat), wytworzony w instalacji MBP, PGO w Płocku Sp. z o.o.

DOKUMENTY DO POBRANIA Informacja z otwarcia ofert. Data dodania: 5-04-2017 Pytania i odpowiedzi . Data dodania: 31-03-2017 Pytania i odpowiedzi wraz ze zmianą treści SIWZ. Data dodania: 29-03-2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Data dodania: 29-03-2017 SIWZ. Data dodania: 23-03-2017 Wzór umowy. Data dodania: 23-03-2017 Ogłoszenie. Data dodania: 23-03-2017

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, zaprasza do składania ofert na dostawę kontenerów i pojemników.

DOKUMENTY DO POBRANIA Zaproszenie. Data dodania: 15-03-2017 Załącznik nr. 1 – wersja edytowalna. Data dodania: 15-03-2017 Załącznik nr. 4 – wersja edytowalna. Data dodania: 15-03-2017

Free WordPress Themes