Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie koncepcji projektowej budowlano-kosztorysowej pn.: Koncepcja budowy oczyszczalni ścieków przemysłowych i bytowych.

DOKUMENTY DO POBRANIA Pytania i odpowiedzi. Data dodania: 05.04.2018 Pytania i odpowiedzi. Data dodania: 30.03.2018 Zaproszenie. Data dodania: 28.03.2018 Wytyczne do koncepcji. Data dodania: 28.03.2018 Załączniki. Data dodania: 28.03.2018

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, zaprasza do składania ofert na wykonanie analizy porealizacyjnej oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wybudowaniu nowej kwatery składowiska PGO Sp. z o.o.

Zapraszamy do składania ofert na zadanie pn. „Wykonanie analizy porealzacyjnej oddziaływania na środowisko inwestycji celu publicznego – Budowa nowej kwatery składowiska PGO Sp. z o.o.” Zaproszenie  – data dodania: 7.12.2017 Wzór umowy  – data dodania: 7.12.2017 Decyzja srodowiskowa – data dodania: 7.12.201

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, zaprasza do składania ofert w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego dla PGO Sp. z o.o. w Płocku

Zaproszenie  – data dodania: 7.12.2017 Obowiązujące pozwolenie wodnoprawne  – data dodania: 7.12.2017 Wzór umowy  – data dodania: 7.12.2017 Zmiana PWP – data dodania: 7.12.201

Wszelkie prawa zastrzeżone © Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o.
Free WordPress Themes