16 marca 2017

Edukacja ekologiczna

Nasza Spółka aktywnie uczestniczy w edukacji ekologicznej społeczeństwa.

Liczne inwestycje, które w ostatnich latach zostały przez nas zrealizowane nie przyniosą odpowiednich efektów, jeżeli społeczeństwo nie uświadomi sobie skali problemu, jakim jest gospodarowanie odpadami, które przecież mają swój początek już w naszych domach.

Wspólnie ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego corocznie realizuje projekt pod nazwą „Warsztaty Tropicieli Odpadów”. Warsztaty organizowane są dla dzieci z przedszkoli, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. W ramach warsztatów uczestnicy poznają proces segregacji odpadów w punktach selektywnego zbierania w Mieście Płocku, następnie zwiedzają zakład w Kobiernikach, gdzie dowiadują się o sposobach segregacji odpadów dostarczanych do instalacji oraz przeznaczeniu wysortowanych surowców. W programie każdego roku uczestniczy blisko 1000 dzieci i młodzieży.

W ramach współpracy z Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, PGO Sp. z o.o. angażuje się w organizacje działań na rzecz edukacji ekologicznej społeczności Ziemi Płockiej poprzez realizację zadań służących podnoszeniu świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży oraz dorosłych z terenu Regionu Płockiego.

Podczas realizacji projektu pn. „Edukacja ekologiczna” we współpracy z Gminą Miasto Płock oraz Wydawnictwem Agora S.A., powstały dodatki do Gazety Wyborczej. Poniżej ostatnich z nich, zatytułowany „Segregujemy”.

Ostatnie wpisy
Wszelkie prawa zastrzeżone © Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o. |Polityka prywatności
Free WordPress Themes