Usługa finansowania w formie leasingu dla nowej ładowarki kołowej

DOKUMENTY DO POBRANIA Informacja z otwarcia ofert. Data dodania: 22.08.2019 Pytania i odpowiedzi wraz ze zmianą teści SIWZ. Data dodania: 14.08.2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Data dodania: 14.08.2019 Formularz oferty wraz z załącznikami w wersji edytowalnej. Data dodania: 14.08.2019 Pytania i odpowiedzi. Data dodania: 09.08.2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Data dodania: 08.08.2019 Ogłoszenie o zamówieniu. Read more about Usługa finansowania w formie leasingu dla nowej ładowarki kołowej[…]

Usługa finansowania w formie leasingu dla nowej ładowarki kołowej

DOKUMENTY DO POBRANIA Informacja z otwarcia ofert. Data dodania: 05.08.2019 Pytania i odpowiedzi Data dodania: 29.07.2019 RZiS – 2017 r. Data dodania: 26.07.2019 Opinia i raport biegłego za 2017 r. Data dodania: 26.07.2019 Bilans za 2017 r. Data dodania: 26.07.2019 Sprawozdanie finansowe Spółki za 2018 r. Data dodania: 26.07.2019 RZiS – 2018 r. Data dodania: Read more about Usługa finansowania w formie leasingu dla nowej ładowarki kołowej[…]

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

DOKUMENTY DO POBRANIA Informacja z otwarcia ofert. Data dodania: 4.07.2019 Zmiana treści SIWZ. Data dodania: 24.06.2019 Pytania i odpowiedzi. Data dodania: 4.06.2019 Ogłoszenie o zamówieniu. Data dodania: 3.06.2019 SIWZ, OPZ i wzór umowy. Data dodania: 3.06.2019 JEDZ. Data dodania: 3.06.2019 Klucz publiczny. Data dodania: 3.06.2019

Kompleksowe ubezpieczenie Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

DOKUMENTY DO POBRANIA Informacja z otwarcia ofert. Data dodania: 27.03.2019 Formularz oferty oraz załączniki w wersji edytowalnej ubezpieczenia. Data dodania: 25.03.2019 Pytania i odpowiedzi. Data dodania: 22.03.2019 Ogłoszenie. Data dodania: 19.03.2019 SIWZ. Data dodania: 19.03.2019

Budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW wraz z wiatrakiem o mocy 15 – 20 kW o pionowej osi obrotu na terenie Zakładu Produkcyjnego w Kobiernikach.

DOKUMENTY DO POBRANIA Oświadczenie – wzór. Data dodania: 3.04.2019 Informacja z otwarcia ofert. Data dodania: 2.04.2019 Pytania i odpowiedzi. Data dodania: 26.03.2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Data dodania: 26.03.2019 Zmiana terminu. Data dodania: 26.03.2019 Projekt wykonawczy. Data dodania: 26.03.2019 Pytania i odpowiedzi. Data dodania: 21.03.2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Data dodania: 21.03.2019 Zmiana treści SIWZ. Read more about Budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW wraz z wiatrakiem o mocy 15 – 20 kW o pionowej osi obrotu na terenie Zakładu Produkcyjnego w Kobiernikach.[…]

Wszelkie prawa zastrzeżone © Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o.
Free WordPress Themes