Usunięcie wad i usterek z zakresu BHP w zmodernizowanej Sortowni Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Zakład w Kobiernikach k/Płocka

DOKUMENTY DO POBRANIA Informacja z otwarcia ofert. Data dodania: 19-05-2017 Pytania i odpowiedzi. Data dodania: 12-05-2017 SIWZ. Data dodania: 8-05-2017 Wzór umowy. Data dodania: 8-05-2017 Ogłoszenie. Data dodania: 8-05-2017

Usługę transportu ścieków z terenu Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Zakład w Kobiernikach k/Płocka do Zakładu Wodno-ściekowego zlokalizowanego na terenie PKN ORLEN.

DOKUMENTY DO POBRANIA Informacja z otwarcia ofert. Data dodania: 25-04-2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia . Data dodania: 20-04-2017 Pytania i odpowiedzi. Data dodania: 20-04-2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia . Data dodania: 19-04-2017 Pytania i odpowiedzi. Data dodania: 19-04-2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia . Data dodania: 13-04-2017 Zmiana treści SIWZ. Data dodania: 13-04-2017 Pytania i odpowiedzi Read more about Usługę transportu ścieków z terenu Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Zakład w Kobiernikach k/Płocka do Zakładu Wodno-ściekowego zlokalizowanego na terenie PKN ORLEN.[…]

Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, unieszkodliwianie) odpadu o kodzie 19 05 99 inne niewymienione odpady (tzw. stabilizat), wytworzony w instalacji MBP, PGO w Płocku Sp. z o.o.

DOKUMENTY DO POBRANIA Informacja z otwarcia ofert. Data dodania: 5-04-2017 Pytania i odpowiedzi . Data dodania: 31-03-2017 Pytania i odpowiedzi wraz ze zmianą treści SIWZ. Data dodania: 29-03-2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Data dodania: 29-03-2017 SIWZ. Data dodania: 23-03-2017 Wzór umowy. Data dodania: 23-03-2017 Ogłoszenie. Data dodania: 23-03-2017

Dostawa samochodu ciężarowego nowego z zabudową do transportu kontenerów w formie leasingu operacyjnego.

DOKUMENTY DO POBRANIA Informacja z otwarcia ofert. Data dodania: 17-02-2017 Poprawiony formularz oferty – wersja edytowalna. Data dodania: 13-02-2017 Pytania i odpowiedzi. Data dodania: 13-02-2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Data dodania: 07-02-2017 Zmiana treści SIWZ. Data dodania: 07-02-2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Data dodania: 01-02-2017 Zmiana treści SIWZ. Data dodania: 01-02-2017 Pytania i odpowiedzi. Data Read more about Dostawa samochodu ciężarowego nowego z zabudową do transportu kontenerów w formie leasingu operacyjnego.[…]

Ochrona osób i mienia w Przedsiębiorstwie Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Zakładzie Produkcyjnym w Kobiernikach k/ Płocka

DOKUMENTY DO POBRANIA Pytania i odpowiedzi. Data dodania: 09-01-2017 Ogłoszenie. Data dodania: 05-01-2017 Opis przedmiotu zamówienia. Data dodania: 05-01-2017 Wzór umowy. Data dodania: 05-01-2017 Załączniki – wersja edytowalna. Data dodania: 05-01-2017

Dostawa samochodu ciężarowego nowego z zabudową do transportu kontenerów w formie leasingu operacyjnego

DOKUMENTY DO POBRANIA Informacja z otwarcia ofert. Data dodania: 27-12-2016 Pytania i odpowiedzi. Data dodania: 23-12-2016 Pytania i odpowiedzi. Data dodania: 22-12-2016 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Data dodania: 22-12-2016 Ogłoszenie. Data dodania: 16-12-2016 SIWZ. Data dodania: 16-12-2016

Wszelkie prawa zastrzeżone © Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o.
Free WordPress Themes