Usunięcie wad i usterek na kwaterze nr 03 składowiska odpadów w Kobiernikach (wyrwy w nasypie, nieprawidłowe spadki poprzeczne i podłużne drogi technologicznej, nieprawidłowe ułożenia płyt drogowych, brak obwałowania kwatery).

DOKUMENTY DO POBRANIA Informacja z otwarcia ofert. Data dodania: 18.07.2018 Pytania i odpowiedzi. Data dodania: 11.07.2018 Załącznik 6 | Załącznik 7. Data dodania: 11.07.2018 Ogłoszenie o zamówieniu. Data dodania: 29.06.2018 SIWZ. Data dodania: 29.06.2018 Wzór umowy. Data dodania: 29.06.2018 OPZ. Data dodania: 29.06.2018 OPZ – załączniki. Data dodania: 29.06.2018 Pozostałe załączniki. Data dodania: 29.06.2018

Zaprojektowanie i wybudowanie placów magazynowania odpadów, surowców i produktów na działkach nr 42/7, 42/8, 42/9, 42/10, 42/11, 43/3.w obrębie 12-Kobierniki, gmina Stara Biała

DOKUMENTY DO POBRANIA Informacja z otwarcia ofert. Data dodania: 12.07.2018 Ogłoszenie o zamówieniu. Data dodania: 26.06.2018 SIWZ. Data dodania: 26.06.2018 PFU. Data dodania: 26.06.2018 Załączniki do PFU. Data dodania: 26.06.2018 Wzór umowy. Data dodania: 26.06.2018 Oferta (wersja edytowalna). Data dodania: 26.06.2018

Usługa transportu ścieków z terenu Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Zakładu Przetwarzania Odpadów i Zakładu Składowania Odpadów w Kobiernikach do Zakładu Wodno-Ściekowego zlokalizowanego na terenie PKN ORLEN

DOKUMENTY DO POBRANIA Informacja o otwarciu ofert. Data dodania: 2.03.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Data dodania: 22.02.2018 Ogłoszenie o zamówieniu. Data dodania: 21.02.2018 SIWZ i wzór umowy. Data dodania: 21.02.2018

Usługa ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku

DOKUMENTY DO POBRANIA Informacja o otwarciu ofert. Data dodania: 16.02.2018 Odpowiedź na pytania zmiany do SIWZ. Data dodania: 13.02.2018 Informacje do oceny ryzyka. Data dodania: 06.02.2018 SIWZ. Data dodania: 06.02.2018 Szczegółowe warunki Zamówienia. Data dodania: 06.02.2018 Załącznik nr 7 Rejestr pojazdów. Data dodania: 06.02.2018

Usługa ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku

DOKUMENTY DO POBRANIA Informacja o otwarciu ofert. Data dodania: 2.02.2018 Informacje do oceny ryzyka. Data dodania: 30.01.2018 Odpowiedź na pytania zmiany do SIWZ. Data dodania: 30.01.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Data dodania: 29.01.2018 Zmiany do SIWZ. Data dodania: 29.01.2018 Ogłoszenie. Data dodania: 17.01.2018 SIWZ. Data dodania: 17.01.2018

Wszelkie prawa zastrzeżone © Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o.
Free WordPress Themes