Usługa transportu ścieków z terenu Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Zakładu Przetwarzania Odpadów i Zakładu Składowania Odpadów w Kobiernikach do Zakładu Wodno-Ściekowego zlokalizowanego na terenie PKN ORLEN.

DOKUMENTY DO POBRANIA Ogłoszenie o zamówieniu. Data dodania: 20.12.2022 SWZ, OPZ, Wzór umowy. Data dodania: 20.12.2022 Link do postępowania. Data dodania: 20.12.2022 Załączniki w wersji edytowalnej.. Data dodania: 20.12.2022 Kwota przeznaczona na realizację zadania .. Data dodania: 29.12.2022 Informację z otwarcia ofert. Data dodania: 30.12.2022

Dostawa drutu do prasy Presona

DOKUMENTY DO POBRANIA Ogłoszenie o zamówieniu. Data dodania: 20.12.2022 SWZ, OPZ, Wzór umowy. Data dodania: 20.12.2022 Link do postępowania. Data dodania: 20.12.2022 Załączniki w wersji edytowalnej.. Data dodania: 20.12.2022 Kwota przeznaczona na realizację zadania .. Data dodania: 28.12.2022 Informację z otwarcia ofert. Data dodania: 29.12.2022

Dostawa oleju napędowego do Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

DOKUMENTY DO POBRANIA Ogłoszenie o zamówieniu. Data dodania: 11.11.2022 SWZ, OPZ, Wzór umowy. Data dodania: 11.11.2022 Link do postępowania. Data dodania: 11.11.2022 ESPD – PDF | ESPD – XML. Data dodania: 11.11.2022 Załączniki w wersji edytowalnej.. Data dodania: 11.11.2022 Kwota przeznaczona na realizację zadania. Data dodania: 8.12.2022 Informację z otwarcia ofert. Data dodania: 9.12.2022

Zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, stanowiącego pozostałość po demontażu odpadów wielkogabarytowych pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o.

DOKUMENTY DO POBRANIA Ogłoszenie o zamówieniu. Data dodania: 7.11.2022 SWZ, OPZ, Wzór umowy. Data dodania: 7.11.2022 Link do postępowania. Data dodania: 7.11.2022 Załączniki w wersji edytowalne. Data dodania: 7.11.2022 ESPD – PDF | ESPD – XML. Data dodania: 7.11.2022 Kwota przeznaczona na realizację zadania. Data dodania: 2.12.2022 Informację z otwarcia ofert. Data dodania: 5.12.2022

Wymian ogrodzenia od strony północnej i zachodniej wraz z pracami towarzyszącymi na terenie Zakładu w Kobiernikach. Wizje lokalne odbędą się w dniach 24.08.2022 oraz 25.08.2022 o godz. 10:00

DOKUMENTY DO POBRANIA Ogłoszenie o zamówieniu. Data dodania: 19.08.2022 SWZ. Data dodania: 19.08.2022 Link do postępowania. Data dodania: 19.08.2022 Załączniki w wersji edytowalne. Data dodania: 19.08.2022 Kwota przeznaczona na realizację zadania. Data dodania: 5.09.2022 Informacja z otwarcia ofert. Data dodania: 5.09.2022

Dostawa półprzepuszczalnego laminatu przewidzianego do montażu w istniejącej kompostowni (o budowie modułowej w postaci reaktorów) frakcji podsitowej wydzielonej w procesie mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych wraz z dwoma zestawami naprawczymi

DOKUMENTY DO POBRANIA Ogłoszenie o zamówieniu. Data dodania: 22.06.2022 SWZ, OPZ, wzór umowy. Data dodania: 22.06.2022 Link do postępowania. Data dodania: 22.06.2022 Schemat wymiarowy laminatu. Data dodania: 22.06.2022 Zdjęcia. Data dodania: 22.06.2022 Załączniki w wersji edytowalnej. Data dodania: 22.06.2022 Kwota przeznaczona na realizację zadania. Data dodania: 29.06.2022 Informacje z otwarcia ofert. Data dodania: 30.06.2022

Free WordPress Themes