Usługa transportu ścieków z terenu Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Zakładu Przetwarzania Odpadów i Zakładu Składowania Odpadów w Kobiernikach do Zakładu Wodno-Ściekowego zlokalizowanego na terenie PKN ORLEN

DOKUMENTY DO POBRANIA Informacja o otwarciu ofert. Data dodania: 2.03.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Data dodania: 22.02.2018 Ogłoszenie o zamówieniu. Data dodania: 21.02.2018 SIWZ i wzór umowy. Data dodania: 21.02.2018

Usługa ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku

DOKUMENTY DO POBRANIA Informacja o otwarciu ofert. Data dodania: 16.02.2018 Odpowiedź na pytania zmiany do SIWZ. Data dodania: 13.02.2018 Informacje do oceny ryzyka. Data dodania: 06.02.2018 SIWZ. Data dodania: 06.02.2018 Szczegółowe warunki Zamówienia. Data dodania: 06.02.2018 Załącznik nr 7 Rejestr pojazdów. Data dodania: 06.02.2018

Usługa ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku

DOKUMENTY DO POBRANIA Informacja o otwarciu ofert. Data dodania: 2.02.2018 Informacje do oceny ryzyka. Data dodania: 30.01.2018 Odpowiedź na pytania zmiany do SIWZ. Data dodania: 30.01.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Data dodania: 29.01.2018 Zmiany do SIWZ. Data dodania: 29.01.2018 Ogłoszenie. Data dodania: 17.01.2018 SIWZ. Data dodania: 17.01.2018

Usługa finansowania w formie leasingu dla używanej ładowarki chwytakowej

DOKUMENTY DO POBRANIA: Sprostowanie do pytań. Data dodania: 24.01.2018 Pytania i odpowiedzi. Data dodania: 23.01.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Data dodania: 23.01.2018 Druk F-01. Data dodania: 23.01.2018 Pytania i odpowiedzi. Data dodania: 17.01.2018 Tekst jednolity wzoru umowy. Data dodania: 17.01.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Data dodania: 16.01.2018 Zmiana treści SIWZ. Data dodania: 16.01.2018 Ogłoszenie. Data Read more about Usługa finansowania w formie leasingu dla używanej ładowarki chwytakowej[…]

Usługa ochrony osób i mienia w Przedsiębiorstwie Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – Zakład Przetwarzania Odpadów i Zakład Składowania Odpadów w Kobiernikach k/Płocka

DOKUMENTY DO POBRANIA Ogłoszenie. Data dodania: 4.01.2018 Wzór umowy. Data dodania: 4.01.2018 Raport z kontroli. Data dodania: 4.01.2018 Informacja z otwarcia ofert. Data dodania: 11.01.2018

Usługa ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku

DOKUMENTY DO POBRANIA Odpowiedzi na pytania/Zmiany do SIWZ. Data dodania: 7.12.2017 Pytania i odpowiedzi. Data dodania: 5.12.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Data dodania: 5.12.2017 Załącznik nr. 2 i 3. Data dodania: 5.12.2017 Pytania i odpowiedzi. Data dodania: 5.12.2017 SIWZ. Data dodania: 24-11-2017 Ogłoszenie. Data dodania: 24-11-2017 Informacje do oceny ryzyka. Data dodania: 24-11-2017 Szczegołówe warunki Read more about Usługa ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku[…]

Wszelkie prawa zastrzeżone © Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o.
Free WordPress Themes