Usługa ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku sp. z o.o.

DOKUMENTY DO POBRANIA Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Data dodania: 3.01.2019 Zmiany do SIWZ. Data dodania: 3.01.2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Data dodania: 2.01.2019 Zmiany do SIWZ. Data dodania: 2.01.2019 Ogłoszenie. Data dodania: 18.12.2018 SIWZ. Data dodania: 18.12.2018 Szczegółowe warunki zamówienia. Data dodania: 18.12.2018 Załącznik 6: Rejestr mienia. Data dodania: 18.12.2018 Załącznik 7: Informacje do oceny Read more about Usługa ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku sp. z o.o.[…]

Zakup nowego ciągnika rolniczego dla Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o.

DOKUMENTY DO POBRANIA Informacja z otwarcia ofert. Data dodania: 22.11.2018 Pytania i odpowiedzi. Data dodania: 19.11.2018 Pytania i odpowiedzi. Data dodania: 16.11.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Data dodania: 16.11.2018 Ogłoszenie o zamówieniu. Data dodania: 9.11.2018 SIWZ i wzór umowy. Data dodania: 9.11.2018

Dostawa oleju napędowego do Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

DOKUMENTY DO POBRANIA Informacja z otwarcia ofert. Data dodania: 14.11.2018 Zmieniony formularz oferty. Data dodania: 7.11.2018 Ogłoszenie o zamówieniu. Data dodania: 5.11.2018 SIWZ i wzór umowy. Data dodania: 5.11.2018

Zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierających inne niż wymienione w 17 01 06, pochodzące z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

DOKUMENTY DO POBRANIA Informacja z otwarcia ofert. Data dodania: 22.10.2018 Załączniki – wersja edytowalna. Data dodania: 19.10.2018 Zmiana formularza oferty. Data dodania: 17.10.2018 Pytania i odpowiedzi. Data dodania: 16.10.2018 Ogłoszenie o zamówieniu. Data dodania: 12.10.2018 SIWZ i wzór umowy. Data dodania: 12.10.2018

Zakup energii elektrycznej na potrzeby Zakładu w Kobiernikach Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o.

DOKUMENTY DO POBRANIA Informacja z otwarcia ofert. Data dodania: 16.10.2018 Pytania i odpowiedzi. Data dodania: 11.10.2018 Ogłoszenie o zamówieniu. Data dodania: 4.10.2018 SIWZ i wzór umowy. Data dodania: 4.10.2018

Usunięcie wad i usterek na kwaterze nr 03 składowiska odpadów w Kobiernikach (wyrwy w nasypie, nieprawidłowe spadki poprzeczne i podłużne drogi technologicznej, nieprawidłowe ułożenia płyt drogowych, brak obwałowania kwatery).

DOKUMENTY DO POBRANIA Informacja z otwarcia ofert. Data dodania: 15.10.2018 Pytania i odpowiedzi. Data dodania: 10.10.2018 Ogłoszenie. Data dodania: 28.09.2018 SIWZ. Data dodania: 28.09.2018 Wzór umowy. Data dodania: 28.09.2018 Formularz oferty. Data dodania: 28.09.2018 OPZ. Data dodania: 28.09.2018 OPZ – załączniki. Data dodania: 28.09.2018 Pozostałe załączniki. Data dodania: 28.09.2018

Wszelkie prawa zastrzeżone © Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o.
Free WordPress Themes