5 kwietnia 2019

Budowa elektrowni fotowoltaicznej

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

„Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW wraz z wiatrakiem

o mocy 15-20 KW o pionowej osi obrotu na terenie Zakładu Produkcyjnego w Kobiernikach”

 

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.1 „Odnawialne źródła energii (OZE)

Beneficjent: Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu: 6 414 164,23 PLN

Wartość dofinansowania: 1 484 007,62 PLN (w tym EFRR – 1 484 007,62 PLN)

Celem głównym projektu jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji do powietrza generowanych przy produkcji energii elektrycznej niezbędnej do funkcjonowania Zakładu Produkcyjnego w Kobiernikach.

Cel główny projektu będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

– zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii wykorzystywanej przez Zakład Produkcyjny w Kobiernikach,

– pokrycie rocznego zapotrzebowania Zakładu Produkcyjnego w Kobiernikach na energię elektryczną w całości ze źródeł odnawialnych,

– ograniczenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, w tym CO2, w wyniku zastąpienia zieloną energią, energii produkowanej przez tradycyjne elektrownie węglowe,

– korzyści ekonomiczne w postaci oszczędności z tytułu produkcji własnej energii elektrycznej oraz możliwości sprzedaży jej nadwyżki.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę instalacji fotowoltaicznej oraz budowę i montaż turbiny wiatrowej.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 04.01.2019r.

Zakończenie rzeczowe i finansowe realizacji projektu – 31.08.2019 r.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Free WordPress Themes