16 marca 2017

Zakup ładowarki kołowej w 2013r.

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

„Zakup nowej ładowarki kołowej do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych
w Kobiernikach k/Płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dofinansowany przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
w formie pożyczki, w kwocie 413.100,00 zł”

Beneficjent: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Całkowita wartość projektu: 459 000,00 PLN

Wartość dofinansowania z WFOŚiGW w Warszawie w formie pożyczki: 413.100,00 PLN

Głównym celem projektu było doposażenie instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (MBP) w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka w sprzęt niezbędny do prawidłowej eksploatacji instalacji, t.j. ładowarkę kołową.

Zakup nowej ładowarki kołowej o mocy min.200 KM, o odpowiedniej masie eksploatacyjnej 18-20 ton, z łyżką wysokiego wysypu min. 4,6 m poprawił stopień gotowości sprzętu i układu technologicznego Zakładu, usprawnił obsługę w hali przyjęć odpadów (podgarnianie, zasyp podajnika kanałowego), kompostowni (podgarnianie pryzm, przemieszanie odpadu, załadunek), magazynu odpadów zbiórki selektywnej (załadunek na przyczepy), sortowni odpadów wielkogabarytowych (dowóz z pryzm, załadunek surowców do wysyłki).

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 31.10.2013r.

Zakup ładowarki: wrzesień 2013r.

Umowa pożyczki: Decyzją WFOŚiGW umorzono 15% kwota pożyczki z dnia 26.06.2015r.

Pożyczka spłacona i rozliczona w 2015r.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Free WordPress Themes