16 marca 2017

Zakup ładowarki kołowej w 2015r.

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

„Zakup nowej ładowarki kołowej do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych
w Kobiernikach k/Płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
w formie pożyczki, w kwocie 418.500,00 zł”

ZADANIE ZREALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU WFOŚiGW w Warszawie:

Wsparcie dla przedsięwzięć, realizowanych w celu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które nie zostały ujęte
w innych programach WFOŚiGW w Warszawie.
Dziedzina Ochrona Ziemi i Powietrza
Beneficjent: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Całkowita wartość projektu: 465 000,00 PLN
Wartość dofinansowania z WFOŚiGW w Warszawie w formie pożyczki: 418.500,00 PLN
Głównym celem projektu było doposażenie instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (MBP) w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka w sprzęt niezbędny do prawidłowej eksploatacji instalacji, tj. ładowarkę kołową.
Zakup nowej ładowarki kołowej o mocy min.200 KM, o odpowiedniej masie eksploatacyjnej 18-20 ton, z łyżką wysokiego wysypu min. 4,1 m poprawi stopień gotowości sprzętu i usprawni obsługę w hali przyjęć odpadów (podgarnianie, zasyp podajnika kanałowego), kompostowni (podgarnianie pryzm, przemieszanie odpadu, załadunek), magazynu odpadów zbiórki selektywnej (załadunek na przyczepy), sortowni odpadów wielkogabarytowych (dowóz z pryzm, załadunek surowców do wysyłki).

Umowa o pożyczkę została podpisana 31.03.2015r.

Termin zakupu ładowarki: styczeń 2015r.

Okres spłaty: do października 2017r.

Umożenie pożyczki: decyzją Zarządu WFOŚiGW umorzono z dniem 10.03.2017r. 10% kwoty pożyczki.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Free WordPress Themes