16 marca 2017

Rekultywacja składowisk w Kobiernikach

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Dla rozwoju Mazowsza
„Rekultywacja składowisk w Kobiernikach z wykonaniem instalacji odgazowania składowisk i zagospodarowaniem biogazu na cele produkcji energii elektrycznej z odzyskaniem ciepła w ZUOK w Kobiernikach”

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Beneficjent: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Całkowita wartość projektu: 8 170 516,66 PLN
Wartość dofinansowania: 4 759 876,97 PLN (w tym EFRR – 4 045 895,42 PLN, Budżet Państwa 713 981,55 PLN)
Celem głównym projektu jest zmniejszenie ilości składowanych odpadów i ograniczenie ich negatywnego wpływu na środowisko, jak również rekultywacja zdegradowanych terenów.
Zakres rzeczowy projektu obejmował:

  • budowę instalacji odgazowania oraz budowę kontenerowej siłowni biogazu wraz z zespołem prądotwórczym,
  • rekultywację kwater składowisk odpadów nr 01 i 02,
  • zakup kompaktora do zagęszczania odpadów balastowych,

Działania przewidziane w projekcie pozwoliły zmniejszyć ilość składowanych odpadów. Zredukowany został negatywny wpływ na środowisko w wyniku tego, iż budowa skarp ziemnych i zakrycie składowiska ziemią przyczynią się do ograniczenia emisji gazów składowiskowych i pyłów do atmosfery. Spowoduje to ograniczenie emisji odorów i rozwiewania lekkiej frakcji odpadów w obrębie składowiska, jak również potencjalnych zagrożeń epidemiologicznych związanych z procesami rozkładu zgromadzonych odpadów. System odgazowania i zagospodarowania gazu składowiskowego ograniczy dodatkowo emisję gazów składowiskowych, przyczyniających do powstawania zmian klimatycznych i pozwoli na wykorzystanie go jako alternatywnego paliwa do napędzania generatora prądu z odzyskaniem ciepła. Zakup kompaktora pozwoli na zwiększenie skuteczności zagęszczania odpadów balastowych na składowisku, przyczyniając się do zwiększenia pojemności składowiska, nadania większej stabilności masie odpadów i w konsekwencji dłuższego funkcjonowania składowiska i łatwiejszej jego rekultywacji.
Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 26.10.2012r.
Zadanie zrealizowane w okresie: 14.08.2008 – 15.11.2015. i rozliczone z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Free WordPress Themes