20 marca 2017

Decyzje

1. Decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 99/16/PZ.Z wraz z załącznikami z 21 lipca 2016 r. udzielająca pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji w gospodarce odpadami do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę z wykorzystaniem obróbki biologicznej, zlokalizowanej w miejscowości Kobierniki gm. Stara Biała.

2. Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów zielonych i bioodpadów – Uchwała nr 138/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016 r.

3. Decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 97/21/PZ.Z z dnia 2 grudnia 2021 r. udzielająca pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do składowania odpadów, o zdolności przyjmowania ponad 10 Mg odpadów na dobę i o całkowitej pojemności ponad 25 000 Mg, z wyjątkiem składowisk odpadów obojętnych lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, zlokalizowanej w miejscowości Kobierniki, gm. Stara Biała, powiat płocki.

4. Uchwała Nr 4/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023.  Załączniki: Regiony gospodarki odpadami komunalnymi w Województwie Mazowieckim oraz Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (tzw. RIPOK-i) oraz instalacje zastępcze uruchomienia regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

5. Decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr 43/20/PZ.O z dnia 26 marca 2020 r. zatwierdzająca nową instrukcję prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w Kobiernikach 42, 09-413 Sikórz.

6. Decyzja G-947a/21 wydana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 17.09.2020 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu środka poprawiającego właściwości gleby pn. „KOBIERNICZEK”.

7. Lista instalacji komunalnych prowadzona przez Marszałka Województwa Mazowieckiego – https://mazovia.pl/survey/register/list/id.24

Wszelkie prawa zastrzeżone © Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o. |Polityka prywatności
Free WordPress Themes