15 maja 2017

Związek Gmin Regionu Płockiego

Wspólnie ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego corocznie realizujemy projekt pod nazwą „Warsztaty Tropicieli Odpadów”. Warsztaty organizowane są dla dzieci z przedszkoli, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. W ramach warsztatów uczestnicy poznają proces segregacji odpadów w punktach selektywnego zbierania w Mieście Płocku, następnie zwiedzają zakład w Kobiernikach, gdzie dowiadują się o sposobach segregacji odpadów dostarczanych do instalacji oraz przeznaczeniu wysortowanych surowców. W programie każdego roku uczestniczy blisko 1000 dzieci i młodzieży.

Free WordPress Themes