16 marca 2017

Akty prawne

Spółka działa w oparciu o n/w akty prawne:

  1. Ustawa o odpadach, z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz.U. 2019 poz. 701) z późniejszymi zmianami.
  2. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z dnia 13 września 1996 roku (Dz.U. 2019 poz. 2010) z późniejszymi zmianami.
  3. Ustawa Prawo ochrony środowiska, z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz.U. 2019 poz.1396) z późniejszymi zmianami.
  4. Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, z dnia 13 czerwca 2013 roku (Dz.U. 2019 poz. 542) z późniejszymi zmianami.
  5. Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, z dnia 11 września 2015 roku (Dz.U. 2019 poz. 1895)
Wszelkie prawa zastrzeżone © Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o. |Polityka prywatności
Free WordPress Themes