Dostawa oleju napędowego do Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

DOKUMENTY DO POBRANIA Ogłoszenie o zamówieniu. Data dodania: 27.11.2020 Opis przedmiotu zamówienia. Data dodania: 27.11.2020 SIWZ. Data dodania: 27.11.2020 Wzór umowy. Data dodania: 27.11.2020 Załączniki w wersji edytowalnej. Data dodania: 1.12.2020 Informacja z otwarcia ofert. Data dodania: 8.12.2020

Usługa ochrony osób i mienia w Przedsiębiorstwie Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – Zakład Przetwarzania Odpadów i Zakład Składowania Odpadów w Kobiernikach k/ Płocka

DOKUMENTY DO POBRANIA Ogłoszenie o zamówieniu. Data dodania: 27.11.2020 Opis przedmiotu zamówienia. Data dodania: 27.11.2020 Wzór umowy. Data dodania: 27.11.2020 Informacja z otwarcia ofert. Data dodania: 10.12.2020

Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Kobiernikach

DOKUMENTY DO POBRANIA Ogłoszenie o zamówieniu. Data dodania: 15.10.2020 SIWZ i wzór umowy. Data dodania: 15.10.2020 Wzór umowy. Data dodania: 15.10.2020 Załączniki. Data dodania: 15.10.2020 Informacja z otwarcia ofert. Data dodania: 30.10.2020

Zakup ciągnika rolniczego dla Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o.

DOKUMENTY DO POBRANIA Ogłoszenie o zamówieniu. Data dodania: 09.09.2020 SIWZ i wzór umowy. Data dodania: 09.09.2020 Pytania i odpowiedzi. Data dodania: 14.09.2020 Pytania i odpowiedzi. Data dodania: 16.09.2020 Informacja z otwarcia ofert. Data dodania: 21.09.2020

Zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, stanowiącego pozostałość po demontażu odpadów wielkogabarytowych, pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z o.o.

DOKUMENTY DO POBRANIA Ogłoszenie o zamówieniu. Data dodania: 10.06.2020 SIWZ i wzór umowy. Data dodania: 10.06.2020 Klucz publiczny. Data dodania: 10.06.2020 JEDZ. Data dodania: 10.06.2020 Formularz oferty w wersji edytowalne. Data dodania: 17.06.2020 Pytania i odpowiedzi. Data dodania: 19.06.2020 Pytania i odpowiedzi. Data dodania: 01.07.2020 Informacja z otwarcia ofert . Data dodania: 14.07.2020

Wszelkie prawa zastrzeżone © Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o. |Polityka prywatności
Free WordPress Themes