Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 04 – tworzywa sztuczne i guma, wytworzone z odpadów selektywnie zbieranych pochodzące z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z.o.o.

DOKUMENTY DO POBRANIA Ogłoszenie o zamówieniu. Data dodania: 27.07.2021 SWZ. Data dodania: 27.07.2021 OPZ. Data dodania: 27.07.2021 Wzór umowy. Data dodania: 27.07.2021 ESPD. Data dodania: 27.07.2021 Szczegóły postępowania. Data dodania: 27.07.2021 Załączniki w wersji edytowalnej. Data dodania: 27.07.2021 Pytania i odpowiedzi. Data dodania: 02.08.2021 Pytania i odpowiedzi. Data dodania: 10.08.2021 Pytania i odpowiedzi. Data dodania: Read more about Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 04 – tworzywa sztuczne i guma, wytworzone z odpadów selektywnie zbieranych pochodzące z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z.o.o.[…]

Zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, stanowiącego pozostałość po demontażu odpadów wielkogabarytowych, pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z o.o.

DOKUMENTY DO POBRANIA Ogłoszenie o zamówieniu. Data dodania: 21.07.2021 SIWZ, wzór umowy, OPZ. Data dodania: 21.07.2021 Szczegóły postępowania. Data dodania: 21.07.2021 Załączniki w wersji edytowalnej. Data dodania: 21.07.2021 Pytania i odpowiedzi. Data dodania: 28.07.2021 Kwota brutto przeznaczona na realizację zadania. Data dodania: 3.08.2021 Informacja z otwarcia ofert. Data dodania: 4.08.2021

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

DOKUMENTY DO POBRANIA Ogłoszenie o zamówieniu. Data dodania: 21.05.2021 SIWZ i wzór umowy. Data dodania: 21.05.2021 Link i nr do postępowania. Data dodania: 21.05.2021 Wniosek. Data dodania: 21.05.2021 Oświadczenie. Data dodania: 21.05.2021 Formularz ofertowy: cz. 1, cz. 2, cz. 3. Data dodania: 21.05.2021 Pytania i odpowiedzi. Data dodania: 26.05.2021 Kwota przeznaczona na realizację zadania. Data dodania: 27.05.2021 Pytania i odpowiedzi. Data dodania: 27.05.2021 Read more about Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej[…]

Wykonanie placu magazynowania odpadów, surowców i produktów na działkach nr 42/7, 42/8, 42/9, 42/11, 43/3 w obrębie 12 – Kobierniki, gmina Stara Biała – etap II w ramach zadania pn.: „Plac magazynowania odpadów, surowców i produktów”.

DOKUMENTY DO POBRANIA Ogłoszenie o zamówieniu. Data dodania: 22.03.2021 SIWZ i wzór umowy. Data dodania: 22.03.2021 Link i nr do postępowania. Data dodania: 22.03.2021 Załącznik w wersji edytowalnej. Data dodania: 22.03.2021 Dokumentacja techniczna. Data dodania: 22.03.2021 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Data dodania: 31.03.2021 Pytania i odpowiedzi. Data dodania: 31.03.2021 Kwota przeznaczona na realizację zadania. Data dodania: 7.04.2021 Informacja z otwarcia ofert. Data Read more about Wykonanie placu magazynowania odpadów, surowców i produktów na działkach nr 42/7, 42/8, 42/9, 42/11, 43/3 w obrębie 12 – Kobierniki, gmina Stara Biała – etap II w ramach zadania pn.: „Plac magazynowania odpadów, surowców i produktów”.[…]

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

DOKUMENTY DO POBRANIA Ogłoszenie o zamówieniu. Data dodania: 9.03.2021 SIWZ i wzór umowy. Data dodania: 9.03.2021 Link i nr do postępowania. Data dodania: 9.03.2021 Załącznik nr. 2. Data dodania: 9.03.2021 Załącznik nr. 3. Data dodania: 9.03.2021 Załącznik nr. 4. Data dodania: 9.03.2021 Załącznik nr. 10. Data dodania: 9.03.2021 Ogłoszenie o zmianie zamówienia. Data dodania: 15.03.2021 Ogłoszenie o zmianie SIWZ. Data dodania: 15.03.2021 Read more about Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej[…]

Ubezpieczenia komunikacyjne PGO w Płocku Sp. z o.o.

DOKUMENTY DO POBRANIA Ogłoszenie o zamówieniu. Data dodania: 31.12.2020 SIWZ i wzór umowy. Data dodania: 31.12.2020 Załącznik nr. 4, Załącznik nr. 6. Data dodania: 31.12.2020 Pytania i odpowiedzi. Data dodania: 5.01.2021 Załączniki w wersji edytowalnej. Data dodania: 5.01.2021 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Data dodania: 13.01.2021 Pytania i odpowiedzi. Data dodania: 13.01.2021 Załącznik A2. Data dodania: Read more about Ubezpieczenia komunikacyjne PGO w Płocku Sp. z o.o.[…]

Free WordPress Themes