Dostawa oleju napędowego do Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

DOKUMENTY DO POBRANIA Informacja z otwarcia ofert. Data dodania: 14.11.2018 Zmieniony formularz oferty. Data dodania: 7.11.2018 Ogłoszenie o zamówieniu. Data dodania: 5.11.2018 SIWZ i wzór umowy. Data dodania: 5.11.2018

Zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierających inne niż wymienione w 17 01 06, pochodzące z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

DOKUMENTY DO POBRANIA Informacja z otwarcia ofert. Data dodania: 22.10.2018 Załączniki – wersja edytowalna. Data dodania: 19.10.2018 Zmiana formularza oferty. Data dodania: 17.10.2018 Pytania i odpowiedzi. Data dodania: 16.10.2018 Ogłoszenie o zamówieniu. Data dodania: 12.10.2018 SIWZ i wzór umowy. Data dodania: 12.10.2018

Zakup energii elektrycznej na potrzeby Zakładu w Kobiernikach Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o.

DOKUMENTY DO POBRANIA Informacja z otwarcia ofert. Data dodania: 16.10.2018 Pytania i odpowiedzi. Data dodania: 11.10.2018 Ogłoszenie o zamówieniu. Data dodania: 4.10.2018 SIWZ i wzór umowy. Data dodania: 4.10.2018

Usunięcie wad i usterek na kwaterze nr 03 składowiska odpadów w Kobiernikach (wyrwy w nasypie, nieprawidłowe spadki poprzeczne i podłużne drogi technologicznej, nieprawidłowe ułożenia płyt drogowych, brak obwałowania kwatery).

DOKUMENTY DO POBRANIA Informacja z otwarcia ofert. Data dodania: 15.10.2018 Pytania i odpowiedzi. Data dodania: 10.10.2018 Ogłoszenie. Data dodania: 28.09.2018 SIWZ. Data dodania: 28.09.2018 Wzór umowy. Data dodania: 28.09.2018 Formularz oferty. Data dodania: 28.09.2018 OPZ. Data dodania: 28.09.2018 OPZ – załączniki. Data dodania: 28.09.2018 Pozostałe załączniki. Data dodania: 28.09.2018

Zakup energii elektrycznej na potrzeby Zakładu w Kobiernikach Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o.

DOKUMENTY DO POBRANIA Informacja z otwarcia ofert. Data dodania: 26.09.2018 Pytania i odpowiedzi. Data dodania: 21.09.2018 Tekst jednolity wzoru umowy. Data dodania: 21.09.2018 Zmiana treści SIWZ. Data dodania: 14.09.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Data dodania: 14.09.2018 Ogłoszenie o zamówieniu. Data dodania: 7.09.2018 SIWZ i wzór umowy. Data dodania: 7.09.2018

Usunięcie wad i usterek na kwaterze nr 03 składowiska odpadów w Kobiernikach (wyrwy w nasypie, nieprawidłowe spadki poprzeczne i podłużne drogi technologicznej, nieprawidłowe ułożenia płyt drogowych, brak obwałowania kwatery).

DOKUMENTY DO POBRANIA Informacja z otwarcia ofert. Data dodania: 18.07.2018 Pytania i odpowiedzi. Data dodania: 11.07.2018 Załącznik 6 | Załącznik 7. Data dodania: 11.07.2018 Ogłoszenie o zamówieniu. Data dodania: 29.06.2018 SIWZ. Data dodania: 29.06.2018 Wzór umowy. Data dodania: 29.06.2018 OPZ. Data dodania: 29.06.2018 OPZ – załączniki. Data dodania: 29.06.2018 Pozostałe załączniki. Data dodania: 29.06.2018

Zaprojektowanie i wybudowanie placów magazynowania odpadów, surowców i produktów na działkach nr 42/7, 42/8, 42/9, 42/10, 42/11, 43/3.w obrębie 12-Kobierniki, gmina Stara Biała

DOKUMENTY DO POBRANIA Informacja z otwarcia ofert. Data dodania: 12.07.2018 Ogłoszenie o zamówieniu. Data dodania: 26.06.2018 SIWZ. Data dodania: 26.06.2018 PFU. Data dodania: 26.06.2018 Załączniki do PFU. Data dodania: 26.06.2018 Wzór umowy. Data dodania: 26.06.2018 Oferta (wersja edytowalna). Data dodania: 26.06.2018

Wszelkie prawa zastrzeżone © Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o.
Free WordPress Themes