Zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, stanowiącego pozostałość po demontażu odpadów wielkogabarytowych, pochodzących z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z o.o.

DOKUMENTY DO POBRANIA Ogłoszenie o zamówieniu. Data dodania: 10.06.2020 SIWZ i wzór umowy. Data dodania: 10.06.2020 Klucz publiczny. Data dodania: 10.06.2020 JEDZ. Data dodania: 10.06.2020 Formularz oferty w wersji edytowalne. Data dodania: 17.06.2020 Pytania i odpowiedzi. Data dodania: 19.06.2020 Pytania i odpowiedzi. Data dodania: 01.07.2020 Informacja z otwarcia ofert . Data dodania: 14.07.2020

Wszelkie prawa zastrzeżone © Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o.
Free WordPress Themes